REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII „Mercedes-Benz Clasa X”

  • Publicat:
  • Actualizat:
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII Mercedes-Benz Clasa X” organizata de THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING SA. (perioada: 17 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii „Mercedes-Benz Clasa X” (denumita in continuare „Promotia”) este THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING S.A. („Organizatorul”), cu sediu in Bucuresti, sector 1, Str. Sevastopol nr. 17C, bloc, sc. A, parter, ap. nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8882/22.05.2008, cod fiscal RO 23923595, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul„) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare al Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, pe site-ul prosport.ro.

2.2. Promotia va incepe pe data de 17 decembrie 2017, la ora 00:00 si va dura pana pe 31 ianuarie 2018, ora 23:59:59.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in format electronic, prin accesarea websiteului www.prosport.ro/ad/.

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe www.prosport.ro/ad/ cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani, au conturi active si de Facebook (acestia sa fie titularii conturilor), Organizatorul avand dreptul de a verifica conturile active ale castigatorilor prin solicitarea copiei CI, care trebuie sa apartina participantului, iar numele profilului trebuie sa concida cu numele si prenumele din CI. Un participant nu poate avea mai mult de un cont activ cu care sa participe in Concurs.

4.2. Participantii trebuie sa fie titularii drepturilor de autor asupra fotografiilor inscrise in Promotie.

Art. 5 – Premiile Promotiei si valoarea premiilor

5.1 In cadrul Promotiei se vor acorda in total 5 premii, constand in inscrierea si achitarea taxei de înscriere la unul din cele 10 evenimente de alergare montană descrise în cele doua articole (articol 1 si articol 2) in valoare de 150-300 RON fiecare premiu (taxa de inscriere variaza in functie de tipul si complexitatea cursei alese de castigator).

Premiile vor fi oferite conform mecanismului de desfasurare a Promotiei, detaliat in actualul document, la articolul 6.

5.2 In cadrul Promotiei, un participant poate castiga un singur premiu pe toata perioada Promotiei.

5.3 Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

6.1 Promotia se va desfasura  in cadrul platformei  www.prosport.ro.

Participantii pasionați de drumeții și alergări pe munte trebuie:

1. sa posteze pe contul lor de Facebook despre o drumetie si/sau o cursa montana la care au participat si sa încarce una sau mai multe poze evenimentul descris, iar postarea sa fie publica pentru a putea fi validata,
2. Sa indexeze postarea cu #Xtraaventura,
3. Sa puna linkul postării într-un comentariu la oricare dintre cele 2 articole de pe site-ul prosport.ro.

Cele mai frumoase 5 întâmplări vor fi răsplătite cu cate un premiu care consta intr-o inscrierea la unul dinter cele 1o evenimente de alergare Montana descries in cele 2 articole de pe site-ul prosport.ro si achitarea, direct catre organizatorii evenimentelor, a taxei de înscriere.

Castigatorii sunt rugati sa aleaga cu atentie una din cele 10 curse prezentate in cele 2 articole si sa tina cont de criteriile de selectie pe care le cere fiecare cursa, existand posibilitatea sa nu fie acceptati in cursa daca nu indeplinesc toate criteriile solicitate de organizatorul respectivei curse, caz in care castigatorii acestei Promotii vor pierde premiul. Anumite curse cer un minim de alte curse in acel an pentru a putea demonstra faptul ca participantul nostrum/castigatorul are experienta si poate termina cursa respectiva.

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Participantul trebuie sa aiba sau sa isi creeze un cont activ pe platforma de socializare www.facebook.com si sa se logheze cu acesta pentru a putea participa la Promotie.

(3) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin accesarea platformei www.prosport.ro si inscrierea link-ului din contul personal de Facebook.

Participantul poate inscrie maxim o poveste in unul din cele doua articole.

(4) In cazul in care participantii utilizeaza in comentarii un limbaj obscen sau care aduce atingeri drepturilor si libertatilor omului, de pilda in relatie cu deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari, acestia vor fi descalificati si postarile inscrise vor fi sterse din site-ul prosport.ro.

(5) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 6.2.1 de mai jos;

(6) Concursul nu este sponsorizat, asociat, administrat si nu are nicio legatura cu Facebook (www.facebook.com). Informatiile date de participant, furnizate pe pagina sa proprie de Facebook, sunt proprietatea acestuia si vor fi folosite doar in conditiile si termenii din prezentul Regulament.

6.2. Modalitatile de inscriere in Promotie

6.2.1 Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 17 decembrie 2017 ora 00:00 si pana la data de 31 ianuarie 2018 (ora 23:59:59).

6.2.2 Nu vor fi luate in considerare inscrierile facute in urmatoarele conditii:

(1) Daca acestea sunt in afara perioadei Promotiei.

(2) Daca Participantii nu indeplinesc conditiile stipulate mai sus.

(3) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

6.3. Mecanismul de stabilire al castigatorilor

6.3.1. In total vor fi 5 castigatori care vor fi alesi de o comisie formata din 3 persoane nominalizate de Organizator si prosport.ro.

6.3.2. Criteriile de stabilire a castigatorilor sunt: originalitatea, stil de exprimare si originalitatea fotografiilor.

6.3.3. Castigatorii vor fi anuntati printr-un comentariu la cele doua articole (articol 1 si articol 2) din Prosport.ro cat si pe pagina de Facebook a site-ului prosport.ro, respectiv www.facebook.com/prosport.ro/.

Art. 7 -Validarea castigatorilor si expedierea premiilor

7.1. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

Ulterior stabilirii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

7.2 Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(1) Inscrierea in Promotie sa se realizeze in perioada de inscriere prevazute la Art. 2 de mai sus;

(2) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;

(3) In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, din motive independete de Organizator in termen de 5 zile lucratoare de la anuntare lui, acesta va fi invalidat si se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu.

(4) In cazul in care Organizatorul nu primeste informatiile necesare de la participant, in momentul contactarii, acesta va fi invalidat.

(5) In cazul in care niciunul dintre cei 5 castigatori nominalizati pentru premii nu poate fi validat, se va recurge la desemnarea altor 5, iar daca nici acestia nu pot fi validati, premiul va ramane in posesia organizatorului.

Anuntarea castigatorilor se va realiza conform Art. 6.3.3 de mai sus, in termen de maxim 7 zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.1. de mai sus. Publicarea informatiilor de mai sus nu va fi de natura a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina Organizatorului, iar prin inscrierea la Concurs, participantii sunt de acord cu cele de mai sus.

Daca un participant care este desemnat potential castigator este considerat suspect, sau ca a incercat sa fraudeze sistemul, poate fi supus unei verificari suplimentare, de catre Organizator. Fiecare dintre cei 5 castigatori se obliga sa permita Organizatorului sa foloseasca imaginile realizate in cadrul proiectului cu scopul de a prezenta procesul de derulare si rezultatele promotiei pe pagina de Facebook, imaginea sa preluata de pe contul personal de Facebook ale acestuia exclusiv cu scopul de a putea anunta castigatorii, fara a avea pretentii financiare si/sau de orice alta natura.

Participarea la Concurs implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a tuturor participantilor (indiferent de sex) declarati castigatori ca numele persoanelor descrise de acestia sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop, inclusiv publicitar, de catre Organizator, fara niciun fel de pretentii din partea participantilor.

Participantii care nu sunt declarati castigatori, prin simplul fapt al inscrierii in Concurs, renunta la a solicita Organizatorului vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea Organizatorului.

7.3. Intrarea in posesia premiilor

Participantul declarat castigator va fi contactat de Organizator prin intermediul paginii sale de Facebook. Pentru validarea si acordarea premiului, castigatorul trebuie sa transmita Organizatorului, in termenul de maxim 7 zile de la anuntare, un mesaj privat cu numele complet, numarul de telefon si adresa, precum si numarul si seria de BI/CI, date necesare procesului de validare. In cazul in care castigatorul nu trimite datele respective in termenul mentionat, castigatorul va pierde dreptul asupra premiului, fara nicio pretentie de despagubire din partea Organizatorului, urmand sa fie contactate rezervele, in ordinea stabilirii lor.

Premiile vor fi livrate castigatorilor prin intermediul adresei de e-mail, la adresele indicate de catre acestia, constand in confirmarea inscrierii la competitia de alergare montata aleasa, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor. Data poate varia in functie de cand vor deschide respectivele competitii inregistrarea la curse.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului – verbal de predare-primire a premiului, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Castigatorii nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat catre alte persoane.

Art. 8 – Taxe si impozite

8.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, daca si cand este cazul.

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1. Inscrierea online pe un alt site decat www.prosport.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;

2. Situatiile in care datele de contact ale castigatorilor nu sunt corecte sau sunt incomplete, si, ca atare, Organizatorul nu va putea contacta castigatorul;

3. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;

4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit (nu se se califica, nu indeplineste conditiile impuse de organizator pentru cursa aleasa);

Castigatorii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de email si numarul de telefon mobil).

Art. 10 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1 Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING SA., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Promotiei. THINKDIGITAL INTERNET & ADVERTISING SA. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 11342 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677/2001”). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

10.2 Prin inscrierea la aceasta Promotiei, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

10.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.4 Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:

(a) Pentru castigatorii premiilor: nume, prenume, numar de telefon mobil, aderesa de email.

10.5 Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

10.6 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa acestuia mentionata mai sus, la datele de identificare, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.7 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

10.8 Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 – Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora si cazul fortuit

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 12 – Litigii

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

12.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 15 zile calendaristice de la terminarea campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 – Alte Clauze

13.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

13.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

13.4 Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina de Facebook si in platforma www.maverickspirit.ro. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

13.5 Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.

13.6 Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți pe pagina de [email protected]

Mihaela Arsene / Redactor
Pe aceeași temă
Veste-şoc pentru fanii Survivor! Emisiunea care a fost scoasă din grilă, după doar 3 zile
Veste-şoc pentru fanii Survivor! Emisiunea care a fost scoasă din grilă, după doar 3 zile
Noi imagini cu forţele ruse masate la graniţa cu Ucraina. Statele europene trimit nave de război în Marea Neagră în faţa ameninţărilor Rusiei | FOTO VIDEO
Noi imagini cu forţele ruse masate la graniţa cu Ucraina. Statele europene trimit nave de război în Marea Neagră în…
Noi detalii despre atacul de la Capitoliu. Trump organiza şedinţe secrete cu unii consilieri
Noi detalii despre atacul de la Capitoliu. Trump organiza şedinţe secrete cu unii consilieri
Parma Romena! Oficial: căpitanul echipei naționale vine lângă Man și Mihăilă
Parma Romena! Oficial: căpitanul echipei naționale vine lângă Man și Mihăilă
Rafila: Certificatul verde expiră la 1 februarie pentru cei care nu şi-au făcut doza booster
Rafila: Certificatul verde expiră la 1 februarie pentru cei care nu şi-au făcut doza booster
Polițistul criminal, scrisoare șocantă pentru părinții îndurerați ai Raisei: 'Sunt un...'
Polițistul criminal, scrisoare șocantă pentru părinții îndurerați ai Raisei: 'Sunt un...'
Bolile pe care le riști în funcție de grupa de sânge. Cine sunt cei mai privilegiați și feriți de boli
Bolile pe care le riști în funcție de grupa de sânge. Cine sunt cei mai privilegiați și feriți de boli
Vârsta la care FEMEILE sunt cele mai ATRACTIVE în pat pentru bărbaţi
Vârsta la care FEMEILE sunt cele mai ATRACTIVE în pat pentru bărbaţi
Dispozitiv smart neobișnuit pentru atelier, disponibil la Lidl
Dispozitiv smart neobișnuit pentru atelier, disponibil la Lidl
Avem imaginile incriminatoare! Zmărăndescu a încălcat regulamentul Survivor și ar putea fi eliminat
Avem imaginile incriminatoare! Zmărăndescu a încălcat regulamentul Survivor și ar putea fi eliminat
Se schimbă banii urgent! De când se face trecerea la euro şi se renunţă la moneda naţională
Se schimbă banii urgent! De când se face trecerea la euro şi se renunţă la moneda naţională
Veşti bune pentru milioane de salariaţi din România. Metoda legală prin care puteţi câştiga mai mulţi bani din salariu
Veşti bune pentru milioane de salariaţi din România. Metoda legală prin care puteţi câştiga mai mulţi bani din salariu
Alimente care cresc glicemia. Ferește-te de ele dacă ai diabet!
Alimente care cresc glicemia. Ferește-te de ele dacă ai diabet!
Rusia vrea să obţină retragerea totală a forţelor NATO din România şi Bulgaria. Întâlnire crucială Lavrov-Blinken
Rusia vrea să obţină retragerea totală a forţelor NATO din România şi Bulgaria. Întâlnire crucială Lavrov-Blinken
Declarația incredibilă făcută de soțul Serenei Williams. E uluitor ce se va întâmpla peste 5 ani
Declarația incredibilă făcută de soțul Serenei Williams. E uluitor ce se va întâmpla peste 5 ani
Djokovic vrea să dea în judecată guvernul australian. Câţi bani cere
Djokovic vrea să dea în judecată guvernul australian. Câţi bani cere
BANCUL ZILEI – Doi francezi fac dragoste în cabinetul medical. Doctorul privește acțiunea și dintr-o dată…
BANCUL ZILEI – Doi francezi fac dragoste în cabinetul medical. Doctorul privește acțiunea și dintr-o dată…
Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep: Scutirea cu care a venit Novak Djokovici în Australia a fost o mizerie
Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep: Scutirea cu care a venit Novak Djokovici în Australia a fost o mizerie
Este oficial: Un nou mare retailer cu preţuri foarte mici vine în România
Este oficial: Un nou mare retailer cu preţuri foarte mici vine în România
A primit mii de dolari pentru a ieși cu el. Când a aflat cine e, modelul a încremenit!
A primit mii de dolari pentru a ieși cu el. Când a aflat cine e, modelul a încremenit!
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Simona Gherghe. Prezentatoarea TV a ajuns la spital: ''N-am pățit niciodată...”
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Simona Gherghe. Prezentatoarea TV a ajuns la spital: ''N-am pățit niciodată...”
Au lăsat acasă finețea! Vedetele și-au scos mâncarea din pungi și au înfulecat pe stradă
Au lăsat acasă finețea! Vedetele și-au scos mâncarea din pungi și au înfulecat pe stradă
Acest VOLKSWAGEN este INTERZIS în Europa și nimeni nu înțelege de ce
Acest VOLKSWAGEN este INTERZIS în Europa și nimeni nu înțelege de ce
FOTO. Simona Gherghe, în costum de baie! Apariție rară a vedetei TV: cum arată
FOTO. Simona Gherghe, în costum de baie! Apariție rară a vedetei TV: cum arată
FOTO. Cum arată fiica lui Virgil Ianțu în costum de baie! Adolescenta este de o frumusețe aparte
FOTO. Cum arată fiica lui Virgil Ianțu în costum de baie! Adolescenta este de o frumusețe aparte