Prima reacție a CSA Steaua, după acuzațiile de „trucare” a concursului de angajare pe postul de kinetoterapeut, lansate de un candidat: „A semnat documentele fără a avea obiecțiuni”

  • Publicat:
  • Actualizat:

ProSport a publicat dezvăluirile lui Gabriel Drăgoianu, unul dintre candidații concursului organizat de CSA Steaua pentru ocuparea a trei posturi de kinetoterapeut, iar clubul militar a oferit prima reacție sub forma unui comunicat de presă.

Conform declarațiilor lui Gabriel Drăgoianu pe toată durata concursului au existat nereguli, dar cele mai flagrante i s-au părut cele de la ultima probă, cea decisivă pentru ocuparea posturilor. „La proba de interviu, aceeași situație. Întrebări pe lângă subiect și consemnări parțiale din răspunsurile mele. În schimb, celălalte concurente, două dintre ele au fost colege la facultate și le știa toată lumea: de la poartă până la membrii comisiei.

Toți le știau! Au fost 40 de candidați pentru trei posturi, după proba scrisă au rămas 6 candidați, după proba practică am rămas patru: eu și cele trei fete. Când s-a tras linie, au rămas doar ele trei și eu pe dinafară! Eu având cea mai mică medie dintre noi patru”, a declarat Drăgoianu în articolul publicat de ProSport.

Prima reacție a CSA Steaua, după acuzațiile de „trucare” a concursului de angajare pe postul de kinetoterapeut! Explicațiile pertinente ale clubului, decizia luată, dar și două „bile negre”

CSA Steaua a emis un drept la replică referitor la articolul ProSport, pe care ulterior l-a șters și l-a modificat într-un comunicat de presă. Explicațiile oferite de CSA Steaua (chiar dacă nu a fost semnat comunicatul) sunt pertinente și acoperă, în mare parte, întreaga desfășurare a examenului.

La final, candidatul, care a depus contestație și a povestit în ProSport motivele pentru care nu a considerat concursul unul corect, a fost invitat să ofere detalii legate de aceste aspecte direct celor de la CSA Steaua. Este o decizie care are darul de a asigura, așa cum reprezentanții clubului asigură, că se depun „toate eforturile pentru desfăşurarea în condiţii de legalitate a concursurilor, astfel încât cei mai buni dintre candidaţii înscrişi să câştige”.

Există, însă, și două „bile negre” în comunicatul CSA Steaua, pe lângă impresia generală că dezvăluirile lui Gabriel Drăgoianu au deranjat și că se încearcă, oarecum, trecerea demersului său în derizoriu.

Concret, în textul dialogului se vorbește despre o contestație depusă „spre sfârșitul programului de lucru”. Carevasăzică, atunci când domniile lor erau obosite sau se pregăteau să plece acasă? Fie este vorba de o insinuare, fie de o frustrare scăpată involuntar… Rolul angajaților CSA Steaua este să se asigure că se respectă regulile în astfel de concursuri, iar dacă sunt semnalate nereguli să încerce să facă lumină în aceste cazuri, chiar și în cazul contestațiilor depuse „spre sfârșitul programului de lucru”…

Apoi, în paragraful ”În articolul respectiv se avansează ideea că unii dintre candidaţi erau cunoscuţi de membrii comisiei. Doi dintre candidaţii înscrişi sunt angajaţi ai clubului, pe alte funcţii, astfel că aceştia erau cunoscuţi de membrii comisiei, însă aceştia nu au promovat proba scrisă, obţinând punctaj inferior celui minime prevăzut pentru promovarea probei” se încearcă o diversiune, folosind un termen apropiat cadrelor militare. Gabriel Drăgoianu a vorbit clar că membrii Comisiei le cunoșteau pe candidatele rămase la proba interviului (!!!), nicidecum despre doi candidați care nu au trecut proba scrisă. E posibil, evident, să fie doar o altă scăpare.

ProSport redă mai jos comunicatul de presă al CSA Steaua în întregime:

„Urmare a articolului publicat în data de 08.12.2020, ora 09.00, pe site-ul www.prosport.ro, autori Andrei Trifan şi Daniel Nazare, preluat şi în social-media, referitor la concursul pentru încadrarea a 3 (trei) posturi vacante de personal civil de kinetoterapeut, în scopul corectei informări a opiniei publice, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” face următoarele precizări:

Concursurile pentru încadrarea unor posturi vacante de personal civil se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulament-cadru), precum și ale Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.68/2015.

În perioada 09 – 10.11.2020 a avut loc selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs, în urma căreia au fost declaraţi „admis” 40 de candidaţi.
În data de 18.11.2020 s-a desfăşurat proba scrisă, la care s-au prezentat 35 din cei 40 candidaţi declaraţi „admis” în urma etapei de selecţie a dosarelor de concurs.
În data de 23.11.2020 s-a desfăşurat proba practică din cadrul concursului, la care s-au prezentat toţi cei 6 candidaţi declaraţi „admis” în urma probei scrise.
În data de 26.11.2020 a avut loc interviul, la care au participat toţi cei 4 (patru) candidaţi declaraţi „admis” în urma probei practice.

Anunţurile cu rezultatele obţinute de candidaţi au fost afişate după cum urmează:
– anunţul cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs: în data de 10.11.2020;
– anunţul cu rezultatele la proba scrisă: în data de 18.11.2020;
– anunţul cu  rezultatele la proba practică: în data de 23.11.2020;
– anunţul cu rezultatele la interviu: în data de 26.11.2020.

Domnul Drăgoianu Gabriel-Lucian a fost declarat „admis” la toate etapele concursului, obţinând 55 puncte la proba scrisă, 54 puncte la proba practică şi 73,66 puncte la interviu, aşa cum este înscris în anunţurile cu rezultatele probelor, afişate la sediul clubului şi pe site-ul www.csasteaua.ro.

A depus contestație „spre sfârșitul programului de lucru”

Potrivit art. 31 din Regulamentul-cadru, candidaţii nemulţumiţi puteau depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului fiecărei probe, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Chiar dacă în articolul publicat pe site-ul www.prosport.ro, domnul Drăgoianu Gabriel-Lucian îşi exprimă anumite nemulţumiri privind toate probele concursului, acesta nu a depus nicio contestaţie după afişarea rezultatelor la proba scrisă şi cea practică. În data de 27.11.2020 (data la care se puteau depune contestaţii privind rezultatele la interviu), domnul Drăgoianu Gabriel-Lucian, însoţit de o persoană din cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, a depus o contestaţie „împotriva rezultatului afişat”.
Conform calendarului de concurs, rezultatele finale ale concursului urmau să fie afişate în data de 02.12.2020.

În contestaţia depusă în data de 27.11.2020, spre sfârşitul programului de lucru, candidatul Drăgoianu Gabriel-Lucian reclamă anumite aspecte privind desfăşurarea concursului. În temeiul art. 37 alin. (1) din Regulamentul-cadru, comandantul (preşedintele) Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” a desemnat o comisie pentru verificarea aspectelor reclamate de candidatul contestatar.

La data de 02.12.2020 (zilele din intervalul 28.11 – 01.12.2020 fiind zile nelucrătoare), în baza prevederilor art. 37 şi 38 din Regulamentul-cadru, comisia de cercetare a propus suspendarea/amânarea concursului pentru o perioadă de până la 15 zile lucrătoare, în scopul verificării aspectelor reclamate de candidatul contestatar, având în vedere că unii din membrii comisiei de concurs nu erau prezenţi la program (unul dintre aceştia fiind în izolare la domiciliu, iar altul trebuind să înlocuiască o persoană de specialitate din cadrul colectivului tehnic al echipei naţionale de handbal feminin a României, participantă la Campionatul European de Handbal ce se desfăşoară în Danemarca, diagnosticată pozitiv cu virusul SARS-COV-2).

Prin Decizia nr. A11543 din 02.12.2020, comandantul (preşedintele) Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” a dispus suspendarea concursului, astfel încât comisia desemnată să poată efectua cercetarea aspectelor menționate de candidatul contestatar. Pentru asigurarea transparenţei privind desfăşurarea concursului, toate persoanele înscrise la concurs au fost informate despre suspendarea acestuia, potrivit prevederilor art. 38 alin. (2) lit. b) din Regulamentul-cadru.

În situația în care, până la o dată care să permită continuarea concursului, conform termenului prevăzut la art. 38 alin. (1) lit. a) din Regulamentul-cadru, comisia de cercetare va constata că au fost respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, acesta se va desfășura în continuare, conform prevederilor art. 37 alin. (4) și art. 40 din Regulamentul-cadru, în caz contrar urmând a se relua procedura de organizare şi desfăşurare a acestuia, potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din același Regulament-cadru.

„Nu a avut obiecțiuni”

Având în vedere că în articolul de pe site-ul www.prosport.ro, domnul Drăgoianu Gabriel-Lucian afirmă că la proba practică i-au fost puse întrebări care nu aveau legătură cu subiectul de examen, iar la interviu … întrebări pe lângă subiect şi consemnări parţiale din răspunsurile acestuia, precizăm că pe timpul probelor respective au fost întocmite documentele legale în care au fost consemnate întrebările, aspectele sesizate şi răspunsurile candidatului. La sfârşitul probelor, documentele respective au fost prezentate candidatului, acesta semnând pentru confirmarea celor înscrise, fără a avea obiecţiuni.

Pe această cale îi adresăm domnului Drăgoianu Gabriel-Lucian invitaţia de a se prezenta la sediul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” pentru a detalia cele prezentate în articolul de pe site-ul www.prosport.ro, precum şi aspectele reclamate în contestaţie.

În articolul respectiv se avansează ideea că unii dintre candidaţi erau cunoscuţi de membrii comisiei. Doi dintre candidaţii înscrişi sunt angajaţi ai clubului, pe alte funcţii, astfel că aceştia erau cunoscuţi de membrii comisiei, însă aceştia nu au promovat proba scrisă, obţinând punctaj inferior celui minime prevăzut pentru promovarea probei.

În încheiere, dorim să vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru desfăşurarea în condiţii de legalitate a concursurilor, astfel încât cei mai buni dintre candidaţii înscrişi să câştige.”

ProSport vă va ține la curent cu desfășurarea anchetei celor de la CSA Steaua și cu decizia finală în privința concursului organizat.

Pe aceeași temă
Arde, uite-o cum arde! Anamaria Prodan a renunțat la haine complet. Imagini fierbinți cu sexy-impresara
Arde, uite-o cum arde! Anamaria Prodan a renunțat la haine complet. Imagini fierbinți cu sexy-impresara
Momentul în care o maşină „se înfige” fix într-un parapet, surprins de o cameră de bord. „Ăsta omoară pe careva” VIDEO
Momentul în care o maşină „se înfige” fix într-un parapet, surprins de o cameră de bord. „Ăsta omoară pe careva” VIDEO
Healthcare Trends VIDEO. Cum alegem cea mai bună albire dentară?  Despre carii, măsele de minte şi faţete dentare cu Bogdan Dragomir, medic specialist în Stomatologie şi Ortodenţie
Healthcare Trends VIDEO. Cum alegem cea mai bună albire dentară? Despre carii, măsele de minte şi faţete dentare cu Bogdan Dragomir, medic specialist în Stomatologie şi Ortodenţie
„In el am cea mai mare incredere!” Becali l-a adus inapoi la FCSB pe fotbalistul cu clauza de 500 de milioane de euro! Pustiul e al Anamariei Prodan
„In el am cea mai mare incredere!” Becali l-a adus inapoi la FCSB pe fotbalistul cu clauza de 500 de milioane de euro! Pustiul e al Anamariei Prodan
Poate o lovitură puternică să ducă la cheag de sânge? Ce semne dau cheagurile periculoase
Poate o lovitură puternică să ducă la cheag de sânge? Ce semne dau cheagurile periculoase
Ion Țiriac a spus de ce nu a vrut niciodată să se însoare cu Andreea Marin. Ce făcea aceasta în secret (EXCLUSIV)
Ion Țiriac a spus de ce nu a vrut niciodată să se însoare cu Andreea Marin. Ce făcea aceasta în secret (EXCLUSIV)
Tragedie imensă în fotbalul românesc! A murit un fost selecţioner al României!
Tragedie imensă în fotbalul românesc! A murit un fost selecţioner al României!
Tatăl care şi-a ucis fiul de 8 ani, la Cluj, condamnat la închisoare pe viaţă. Povestea din spatele crimei este cutremurătoare
Tatăl care şi-a ucis fiul de 8 ani, la Cluj, condamnat la închisoare pe viaţă. Povestea din spatele crimei este cutremurătoare
„Eu am ucis-o pe Prințesa Diana!” Confesiunile unui agent pe patul de moarte: „Știa prea multe secrete”
„Eu am ucis-o pe Prințesa Diana!” Confesiunile unui agent pe patul de moarte: „Știa prea multe secrete”
Noi tensiuni între MARILE PUTERI! Incidentul aerian dintre SUA și RUSIA care dă FIORI alianței NATO
Noi tensiuni între MARILE PUTERI! Incidentul aerian dintre SUA și RUSIA care dă FIORI alianței NATO
Un băiat de 11 ani a chemat-o în pădure pe fetița de 9 ani cu care se juca online. Ce a urmat e terifiant
Un băiat de 11 ani a chemat-o în pădure pe fetița de 9 ani cu care se juca online. Ce a urmat e terifiant
Arde, uite-o cum arde! Anamaria Prodan a renunțat la haine complet. Imagini fierbinți cu sexy-impresara
Arde, uite-o cum arde! Anamaria Prodan a renunțat la haine complet. Imagini fierbinți cu sexy-impresara
Unde a dispărut Ana, prima soţie a lui Alex Velea. Fabulos ce face acum
Unde a dispărut Ana, prima soţie a lui Alex Velea. Fabulos ce face acum
Acest vaccin ar trebui INTERZIS! Lovitură uriașă pentru cei care s-au vaccinat cu el
Acest vaccin ar trebui INTERZIS! Lovitură uriașă pentru cei care s-au vaccinat cu el
Facultatea din România de unde nu ies şomeri şi salariul porneşte de la 1.000 de euro pe lună. Nu este IT
Facultatea din România de unde nu ies şomeri şi salariul porneşte de la 1.000 de euro pe lună. Nu este IT
ATENȚIE la brânza falsă din piață!  Ce trebuie să se întâmple cu telemeaua după ce o pui în apă
ATENȚIE la brânza falsă din piață! Ce trebuie să se întâmple cu telemeaua după ce o pui în apă
Ai lucra vreodată într-o vulcanizare? Iată ce salariu are cel care îți schimbă anvelopele într-un service de roți
Ai lucra vreodată într-o vulcanizare? Iată ce salariu are cel care îți schimbă anvelopele într-un service de roți
Lidl: Selecție de produse interesante din oferta actuală a magazinelor
Lidl: Selecție de produse interesante din oferta actuală a magazinelor
Euro 2020. Christian Eriksen, primul mesaj la două zile de când s-a prăbuşit pe teren. / Medic: „Christian era plecat, practic, era mort”
Euro 2020. Christian Eriksen, primul mesaj la două zile de când s-a prăbuşit pe teren. / Medic: „Christian era plecat, practic, era mort”
BANCUL ZILEI – Necuratul își caută soție cuminte, frumoasă, deșteaptă
BANCUL ZILEI – Necuratul își caută soție cuminte, frumoasă, deșteaptă
Bucureştiul, „mutat“ în Ungaria: Gafă după primul meci de la Euro 2020 de pe „Arena Naţională“
Bucureştiul, „mutat“ în Ungaria: Gafă după primul meci de la Euro 2020 de pe „Arena Naţională“
Făcea un fel de videochat când s-a întâmplat dezastrul. A trebuit să intervină pompierii
Făcea un fel de videochat când s-a întâmplat dezastrul. A trebuit să intervină pompierii
Start la plajă! S-a dat proba costumelor de baie și avem cele mai HOT imagini
Start la plajă! S-a dat proba costumelor de baie și avem cele mai HOT imagini
Care este, de fapt, cea mai mare problemă pentru cei care cumpără o mașină electrică second hand
Care este, de fapt, cea mai mare problemă pentru cei care cumpără o mașină electrică second hand
FOTO. Otniela, fosta vedetă de la PRO TV, apariție incendiară pe plajă! Și-a arătat complet corpul în costum de baie
FOTO. Otniela, fosta vedetă de la PRO TV, apariție incendiară pe plajă! Și-a arătat complet corpul în costum de baie
FOTO. Imagini incendiare cu Ana Baniciu! Cum arată în costum de baie fata celebrului cântăreț Mircea Baniciu
FOTO. Imagini incendiare cu Ana Baniciu! Cum arată în costum de baie fata celebrului cântăreț Mircea Baniciu