financiar

(P) Oportunități de a face profit în piețe financiare: short selling