debransare

Stadionul Tineretului a rămas din nou fără curent!