EXCLUSIV** Vezi ce fotbaliști dau bani la suporteri!

  • Publicat:
  • Actualizat:
EXCLUSIV** Vezi ce fotbaliști dau bani la suporteri!

Citește în paginile ziarului de azi ce fotbaliști din Lotul de
Jucători îți marchează în portofel cu talonul de concurs din
ProSport.

Toate tichetele conțin unsprezece tricouri inscripționate cu
numere și nume de fotbaliști care îți pot aduce săptămânal premii
în valoare de 8.000 de lei!
Urmărește numerele și numele de fotbaliști publicate zilnic în
ProSport în timpul săptămânii și bifează-le pe cele care se
regăsesc pe talonul tău de concurs. Dacă pe un tricou ai încercuit
atât numele cât și numărul, câștigi automat suma înscrisă sub
acesta.

Pentru Lotul de jucători taloanele sunt valabile o săptămână, de
luni până vineri.
Atenție! Taloanele de vineri intră în joc săptămâna
următoare.
Durata de valabilitate este specificată pe fiecare tichet în parte,
iar pentru a fi deosebite mai ușor, acestea au culori diferite în
fiecare săptămână.
ProSport, ziarul de sport cu cei mai mulți bani în talon!
Între 25 septembrie – 30 noiembrie, timp de 10 săptămâni, în
fiecare luni și vineri găsești în ziar talonul de concurs VALIZA CU
BANI.
Săptămânal, ProSport pune la bătaie peste 5.800 de bancnote de 5,
10 și 50 de lei în taloanele de concurs.
Bonus, trimite o fotografie în care apari ținând în mână talonul
câștigător și bancnota găsită în acesta și poți câștiga un premiu
suplimentar constând într-un echipament sportiv!
În premieră, toate taloanele îți aduc câștiguri în ProSport
MegaStore
În interiorul fiecărui talon găsești imprimată bancnota de 1
ProSport care e valabilă doar în magazinul online ProSport
Megastore. Completează formularul de înregistrare și fă-ți propriul
cont.
Introdu seriile tipărite pe bancnotele de 1 ProSport în contul tău
personal. Alege-ți produsul dorit de pe ProSport MegaStore și după
ce ai strâns suficiente banconte în cont îl poți cumpăra.
Fiecare produs din magazinul online are specificat prețul exprimat
în bancnote ProSport. Grăbește-te la cumpărături, stocurile sunt
limitate! Între timp, stai cu ochii pe „rafturi”! În fiecare vineri
reînnoim oferta din magazin.
Poți introduce seriile pe rând, iar până aduni toate bancnotele de
1 ProSport necesare, ce ai strâns îți rămâne în cont.
Bancnotele vor fi valide pe toată perioada promoției.

Art. 1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei
promoționale „Valiza cu bani ediția a 2-a”
Campania promoțională „Valiza cu bani ediția a 2-a” este organizată
de S.C. PUBLIMEDIA INTERNATIONAL S.A. cu sediul social și adresa de
corepondență în București, Str. Bărăției Nr. 31, Sector 3, cu număr
de ordine la Registrul Comerțului J40/11430/99, Cod unic de
înregistrare:12530043, atribut fiscal RO
Campania promoțională se va derula în conformitate cu prezentul
regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.
Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform
legislației aplicabile din România. Organizatorul isi rezervă
dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca
astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul
prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări în
„ProSport”.
Art. 2. Temeiul legal
Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru
aprobarea Ordonanței de Guvern 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor pe piață. Orice eroare în declararea
datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare,
aceștia nu au niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date
eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții
normale a premiului.
Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca
datele lor de identitate (nume, prenume, adresă, număr telefon,
ocupație) să intre în baza de date a organizatorului – Publimedia
Internațional conform legii 677/2001, acestea putând fi folosite
pentru activitățile de marketing ale acestuia. La cererea scrisă a
participanților operatorul se obligă să actualizeze / șteargă etc,
datele personale ale participantilor.
Art. 3. Durata campaniei și aria de desfășurare
Aria de desfasurare a campaniei promotionale este întreg teritoriul
României. Campania promoțională se desfășoară în perioada 25
septembrie – 5 decembrie 2009, după cum urmează:
a) În perioada 25 septembrie – 30 noiembrie 2009, în fiecare vineri
și luni, în ProSport sunt inserate taloane de participare la
concurs, corespunzătoare fiecăreia dintre cele 10 săptămâni de
concurs.
b) În perioada 25 septembrie – 30 noiembrie 2009, în fiecare vineri
și luni, în taloanele de concurs inserate în ProSport, cititorii
pot găsi un premiu instant constând într-o bancnotă de 5, 10 sau 50
de lei.
c) În perioada 28 septembrie – 5 decembrie 2009, în fiecare zi, de
luni pană sâmbătă, vor fi publicate în ProSport 4 nume si 4 numere
norocoase valabile pentru săptămana în curs a promoției, pe baza
cărora se pot câștiga premiile la „Lotul de jucători”.
d) În perioada 28 septembrie – 5 decembrie 2009, în fiecare zi,
câștigătorii premiilor instant sunt invitați să expedieze
fotografii cu premiile câștigate la adresa de e-mail
[email protected], pe baza cărora se pot câștiga premiile la
„Premiantii valizei cu bani”.
e) În perioada 25 septembrie – 5 decembrie 2009, în fiecare zi, se
va acorda un număr limitat de premii pentru acumularea de taloane
„Valiza cu bani ediția a 2-a”. Acestea se vor acorda fără tragere
la sorți, în ordinea în care sunt revendicate de cititori folosind
aplicatia software disponibilă la adresa www.prosport.ro/magazin
(aplicatie denumita in continuare „ProSport MegaStore”) sau
cumuland si expediind taloanele de concurs în plic la la OP33, CP
10, București, împreună cu lista de premii revendicate și datele
personale (nume, prenume, adresă, telefon, serie și număr CI/BI și
CNP).

Art. 4. Mărcile și produsele participante
În aceasta campanie promoțională este implicat ziarul ProSport și
site-ul www.prosport.ro, edițiile din 2009, începând cu cea din 25
septembrie și până la ediția din data de 5 decembrie.

Art. 5. Drept de participare
La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu
domiciliul stabil în România. Prin înscrierea la concurs,
participanții acceptă și se supun prevederilor prezentului
Regulament de Concurs. Angajatii S.C. Publimedia Intl. SA, rudele
de la gradul I pana la gradul IV ale acestora, firmele
colaboratoare implicate in derularea concursului, precum și
distribuitorii de presă nu au dreptul să participe la acest
concurs. În cazul în care câștigătorul nu deține dreptul legal de a
avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este
îndreptățit sa intre în posesia premiului, dar numai cu acordul
scris și pe baza datelor de identitate ale părinților sau tutorelui
legal.
Participarea la campania promoțională „Valiza cu bani ediția a 2-a”
implică acceptarea ca numele, fotografiile și alte materiale audio
sau video cu participanții câștigători să poată fi făcute publice
și folosite în scop publicitar. Pentru identificare, câștigătorii
vor avea nevoie de un document de identitate – pașaport, buletin de
identitate sau carte de identitate.

Art. 6. Protecția datelor personale
Tuturor participanților la concurs le sunt garantate drepturile în
conformitate cu legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul
de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opoziție,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa
justitiei.

Art. 7. Mecanismul campaniei
În perioada 25 septembrie – 30 noiembrie 2009, în fiecare vineri și
luni, în ProSport sunt inserate taloane „plic” de participare la
concurs, corespunzătoare fiecăreia dintre cele 10 săptămâni de
concurs. Taloanele au înscrisă săptămâna în care sunt valabile și
culoarea acestora diferă de la o săptămână la alta. Acesta este
modul de identificare a valabilității tichetului.
Fiecărei săptămâni de concurs îi corespund talonul inserat în
vinerea dinaintea începerii săptămânii și cel inserat în prima zi a
săptămânii (luni).

Cu ajutorul taloanelor inserate în ProSport exista 4 moduri de a
câstiga:
• Câștig instant (bani în talon)
• Lotul de jucători
• Premianții valizei cu bani
• ProSport MegaStore – (premii pentru acumularea unui număr de
taloane „Valiza cu bani ediția a 2-a”)

În perioada 25 septembrie – 30 noiembrie 2009, în fiecare vineri și
luni, în ProSport sunt inserate taloane „plic” de participare la
concurs. Talonul se deschide îndepărtând 3 margini special marcate
cu perfor. În oricare din aceste taloane, poate fi găsit un câștig
instant, contând într-o bancnotă de 5, 10 sau 50 de lei

În perioada 28 septembrie – 5 decembrie 2009, în fiecare zi, de
luni până sâmbătă, în edițiile ProSport vor fi publicate cate 4
nume și 4 numere norocoase, valabile pentru toată săptămâna în
curs. Pe baza acestora se acordă câștigurile la Lotul de
jucători.

În interiorul taloanelor inserate în ProSport există câte 11
tricouri, fiecare având inscripționat un nume de jucător și un
număr. Fiecăruia dintre tricouri îi este atribuit un premiu de o
anumită valoare după cum urmează:
• 1 tricou de 500€ (cu nume și număr)
• 1 tricou de 300€ (cu nume și număr)
• 2 tricouri de 200€ (cu nume și număr)
• 7 tricouri de 100€ (cu nume și număr)

În perioada 25 septembrie – 5 decembrie 2009, în fiecare zi,
folosind aplicatia software ProSport MegaStore, se va acorda un
număr limitat de premii pentru acumularea de taloane „Valiza cu
bani ediția a 2-a”. Acestea se vor acorda fără tragere la sorți, în
ordinea în care sunt revendicate de cititori folosind aplicatia
software disponibilă la adresa www.prosport.ro/magazin sau
expediind taloanele de concurs în plic la la OP33, CP 10,
București, împreună cu lista de premii revendicate și datele
personale (nume, prenume, adresă, telefon, serie și număr CI/BI și
CNP).

În perioada 25 septembrie – 5 decembrie 2009, câștigătorii
premiilor instant pot trimite fotografii cu premiile câștigate la
[email protected] Pe baza acestora se acordă câștigurile la
Premianții valizei cu bani.

Fiecare talon este înseriat – conține o serie unică (în interior,
înscrisă atât în colțul din stanga jos, cât și în colțul din stanga
sus).

CÂȘTIGURI INSTANT LA DESCHIDEREA TALONULUI
În perioada 25 septembrie – 30 noiembrie 2009, în fiecare vineri și
luni, în ProSport sunt inserate taloane „plic” de participare la
concurs. O parte dintre taloane vor avea în interior un câștig
instant. Câștigul instant poate fi o bancnotă de 5, 10 sau 50 de
lei:

Bancnotele oferite săptămânal sunt în număr de 5870, după cum
urmează:
• 5800 X bancnotă 5 lei
• 60 X bancnotă 10 lei
• 10 X bancnotă 50 lei

PROSPORT MEGASTORE
În perioada 25 septembrie – 5 decembrie 2009, în fiecare săptămână,
se va putea câștiga un număr de premii făcând dovada deținerii unui
anumit număr de taloane „Valiza cu bani ediția a 2-a”. Aceste
premii se acordă fără tragere la sorți. În fiecare săptămână va fi
pus la dispoziția participanților un număr fix de premii.
Pentru castigarea fiecarui premiu pus in joc este stabilit un
anumit numar de taloane care trebuie colectate. Pe parcursul
derularii promotiei numarul de taloane ce trebuie colectate pentru
fiecare premiu in parte poate fi modificat de Organizator cu
anuntarea prealabila a participantilor la promotie.
Numarul de taloane necesar pentru castigarea fiecarui premiu
stabilit initial, precum si toate modificarile ulterioare efectuate
de Organizator vor fi comunicate participantilor in ziarul ProSport
si pe site-ul www.prosport.ro pe toata perioada promotiei.
Criteriile de acordare a premiilor puse in joc la ProSport
MegaStore sunt:
• Participantii trebuie sa opteze pentru unul sau mai multe
premii
• Sa colecteze numarul de taloane necesare pentru premiul
ales
• Sa se inscrie in concurs inainte de epuizarea stocului pentru
premiul pentru care au optat
• Sa revendice premiul dorit
Revendicarea premiilor se va face introducând seriile unice
imprimate în interiorul fiecărui talon în aplicația software
disponibilă la adresa www.prosport.ro/magazin sau expediind
taloanele de concurs la OP33, CP 10, București, împreună cu lista
de premii revendicate (numărul de taloane expediate trebuie să
acopere numărul necesar revendicării, specificat în machetele din
ProSport) și datele personale (nume, prenume, adresă, telefon,
serie și număr CI/BI și CNP). La expedierea taloanelor prin poștă,
un premiu se consideră revendicat în momentul în care PubliMedia
International intră în posesia taloanelor de concurs și seriile
sunt validate.
Condițiile de înregistrare și utilizare a aplicației software sunt
disponibile la adresa http://magazin.prosport.ro/static/terms.aspx,
sunt descrise în anexa 1 și constituie parte integrantă a
prezentului regulament.
Participanții la concurs ce vor folosi aplicatia ProSport MegaStore
trebuie să se inregistreze pe site-ul http://magazin.prosport.ro/,
completând cu datele personale câmpurile obligatorii, abonarea
gratuită la newsletter-ul ProSport fiind obligatorie. Dupa
înregistrare, participanții se vor autentifica (pe baza de user și
parolă), putând astfel să utilizeze aplicația software. Prin
intermediul acestei aplicații, participanții vor încărca seriile
tichetelor, putând astfel să revendice produsele dorite, în funcție
de numărul de tichete ale căror serii le-au introdus. Fiecare serie
poate fi introdusă o singură dată, iar posesorii taloanelor sunt
obligati să păstreze taloanele ale căror serii le utilizează la
revendicarea premiilor. Fiecare participant are dreptul să se
înscrie în concurs o singură dată.

Premiile nerevendicate într-o săptămână rămân în concurs în
săptămânile următoare. Numărul premiilor fiind limitat, acestea se
vor acorda până la epuizarea stocurilor sau terminarea campaniei
promoționale, în ordinea în care sunt revendicate.
Premiile puse la dispoziție în ProSport MegaStore în cele 10
săptămâni de concurs sunt:
• 1500 X abonament ProSport
• 1000 X abonament Gândul
• 500 X abonament ProMotor
• 6000 X Cartelă SIM PrePay cu 50 minutes on-net + 50 SMS
on-net
• 3650 X Film pe DVD
• 420 X Voucher de cumpărături Baneasa Shopping City în valoare de
50 ron
• 700 X Minge de fotbal
• 75 X Telefon mobil
• 65 X MP3 player
• 70 X Rama foto digitală
• 300 X Multi card reader
• 130 X Telefon fix
• 44 X Sistem GPS
• 420 X Voucher de cumparaturi Carrefour în valoare de 50 ron
• 1710 X Produs cosmetic
• 4 X Wrist band
• 14 X Șapcă
• 7 X Șort
• 28 X Geantă
• 112 X Tricou

Voucherele de cumparaturi Baneasa Shopping City sau Carrefour vor
fi expediate prin poștă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de
la data câștigării lor, iar participanții la promoție le vor putea
folosi ca mijloc de plată a produselor dorite in Baneasa Shopping
City, respectiv in reteaua de hypermarket-uri Carrefour de pe
teritoriul Romaniei; voucherele sunt valabile în perioada 15
noiembrie – 15 decembrie 2009. Câștigătorul va prezenta la casa de
marcat cuponul valoric, împreuna cu tichetul de promoție în care
l-a gasit și o copie dupa CI sau BI, după care va intra în posesia
produsului/ produselor dorite; în situația in care valoarea
acestuia/ acestora depășește suma de 50 de lei, câștigătorul va
achita diferența. Cupoanele valorice devin proprietatea
Partenerilor Baneasa Developments, respectiv Hiproma imediat după
momentul încasării acestora.
Premiile, exceptând voucherele, vor fi expediate în termen de 60 de
zile lucrătoare de la data încheierii promoției.

LOTUL DE JUCĂ‚TORI
În perioada 28 septembrie – 5 decembrie 2009, în fiecare zi, de
luni până sambătă, vor fi publicate în ProSport 4 nume și 4 numere
norocoase valabile pentru săptămâna în curs a promoției.
Participanții trebuie să verifice zilnic numele și numerele
norocoase cu numele și numerele din cele 22 de zone de concurs
corespunzătoare „Lotului de Jucători” – 11 tricouri x (1 nume + 1
număr).
Dacă numele sau numerele coincid, participanții trebuie să le
bifeze pe talon. În ziua în care a bifat atât numele, cât și
numărul de pe un tricou, participantul trebuie să sune la unul din
numerele de telefon 031-825.73.78 , 031-825.73.79, între orele
10.00 – 18.00, pentru revendicarea premiului. Dacă a câștigat
sâmbăta, trebuie să sune în cursul zilei de luni imediat
următoare.
În fiecare săptămână sunt puse în joc 11 premii la Lotul de
Jucatori:
• 1 X 500 Euro
• 1 X 300 Euro
• 2 X 200 Euro
• 7 X 100 Euro
Numele și numerele norocoase publicate în ziar în timpul unei
săptămâni sunt valabile numai pentru talonul corespunzător
săptămânii respective (săptămâna este menționată pe fiecare talon)
astfel:
• Săptămâna 1 = 28 septembrie – 4 octombrie 2009: pentru taloanele
inserate în 25 și 28 Septembrie
• Săptămâna 2 = 5 – 11 octombrie 2009: pentru taloanele inserate în
2 și 5 Octombrie
• Săptămâna 3 = 12 – 18 octombrie 2009: pentru taloanele inserate
în 9 și 12 Octombrie
• Săptămâna 4 = 19 – 25 octombrie 2009: pentru taloanele inserate
în 16 și 19 Octombrie
• Săptămâna 5 = 26 octombrie – 1 noiembrie 2009: pentru taloanele
inserate în 23 și 26 Octombrie
• Săptămâna 6 = 2 – 8 noiembrie 2009: pentru taloanele inserate în
30 Octombrie și 2 Noiembrie
• Săptămâna 7 = 9 – 15 noiembrie 2009: pentru taloanele inserate în
6 și 9 Noiembrie
• Săptămâna 8 = 16 – 22 noiembrie 2009: pentru taloanele inserate
în 13 și 16 Noiembrie
• Săptămâna 9 = 23 – 29 noiembrie 2009: pentru taloanele inserate
în 20 și 23 Noiembrie
• Săptămâna 10 = 30 noiembrie – 6 decembrie 2009: pentru taloanele
inserate în 27 și 30 Noiembrie

Premiile nerevendicate la sfarșitul fiecărei săptămâni de promoție
(până sâmbăta, când se publică ultimele numere pentru săptămâna în
curs) nu se reportează.

PREMIANȚII VALIZEI CU BANI
Câștigătorii premiilor instant sunt invitați să expedieze la adresa
de e-mail [email protected] fotografii cu premiile găsite în
talon. În aceste fotografii, trebuie sa apară câștigătorul, talonul
în care a fost găsit premiul și bancnota găsită. Cele mai reușite
fotografii vor fi premiate cu obiecte promoționale ProSport (mingi
de fotbal, tricouri, șepci). Premiile se acordă fără tragere la
sorți.
Prin expediere, participantul certifică deținerea drepturilor de
autor pentru fotografia respectivă, drepturi pe care le cedează
organizatorului campaniei promoționale. Expedierea implică
acceptarea ca numele și fotografiile să poată fi făcute publice și
folosite în scop publicitar.

Art. 8. Reguli de revendicare
Dacă participantii au bifate atât numele cât și numărul de pe un
tricou din talon cu numele și numerele norocoase publicate în
ProSport trebuie să sune în aceeași zi, între orele 10:00 și 18:00
la unul din numerele: 031-825.73.78, 031-825.73.79, tarif normal,
pentru validarea talonului. Dacă au câștigat cu „Lotul de Jucători”
sâmbăta, trebuie să sune în cursul zilei de luni imediat următoare.
Pentru ca participantul să fie validat drept câștigător trebuie să
comunice seria de pe talon, întâi telefonic, iar mai apoi să
trimită dovada deținerii talonului cu seria câștigătoare (fax;
scanat pe mail; prin posta)
Premiile se vor acorda doar la prezentarea unui document de
identitate (carte identitate, pașaport) și pe baza taloanelor cu
seriile câștigătoare. Taloanele sunt valabile 1 săptămână, aceasta
fiind specificată pe fiecare talon și în regulamentul din ziar.
Taloanele au înscrisă săptămâna pentru care sunt valabile și
culoarea tichetelor diferă de la o săptămână la alta.
Câștigătorul trebuie să facă dovada deținerii seriei câștigătoare
cu care s-a înscris în concurs (fizic, prin poștă sau prin fax)
către organizatorul concursului. Organizatorul nu este responsabil
pentru întârzierea trimiterii răspunsurilor. Cei care nu prezintă
seria câștigătoare nu își pot revendica premiul.
În acest sens, va exista o notificare în paginile de concurs.
În cazul în care numărul de revendicări este mai mare decât numărul
premiilor puse în joc, câștigătorul va fi desemnat prin tragere la
sorți.

Art. 9. Premiile
Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 678 000 lei.
Aceasta valoare include si impozitele aferente premiului care vor
fi oprite de organizator.

Responsabilitatea premiilor este asumată după cum urmează:
Baneasa Develpoments si Hiproma, parteneri ai Publimedia
International in realizarea campaniei promotionale, sunt
responsabile de încasarea cupoanelor valorice de 50 de lei care se
pot câștiga cu mecanismul ProSport Megastore.
PUBLIMEDIA INTERNATIONAL este responsabilă pentru toate celelalte
premii.

Art. 10. Desemnarea și anunțarea caștigătorilor
Organizatorul se obligă să facă publice numele și numerele
caștigătoare, precum si caștigurile din edițiile ziarelor ProSport.
Organizatorul se obligă să înmâneze premiile câștigătorilor în
termen de 60 zile lucrătoare de la data finalizării promoției, în
urma prezentării de către câștigători a dovezilor privind
identitatea și validitatea participării prin seria
participantă.

Art. 11. Regulamentul concursului
Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod
gratuit, pe site-ul www.prosport.ro cât și la sediul
organizatorului din București, Str. Bărăției, nr. 31, sector
3.
Participarea la această campanie implică obligativitatea
respectării prevederilor prezentului Regulament. Pe perioada de
desfășurare a campaniei promoționale, cititorii pot suna la liniile
de telefon dedicate promoției: 031-825.73.78, 031-825.73.79 (linie
telefonică cu tarif normal) pentru a afla mai multe amănunte în
legătură cu promoția (regulament de participare, premii, modalitate
de acordare a premiilor, precum și pentru sugestii sau eventuale
plîngeri). Programul de funcționare al liniei telefonice este de
Luni pînă Vineri între orele 10.00 – 18.00.
Organizatorul concursului nu are nici o răspundere și nu va putea
fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale
trimise de catre participanți.
Organizatorul nu are obligația de a purta corespondență privitoare
la solicitările necâștigătoare.

Art. 12. Taxe și impozite aferente
Organizatorul își asumă răspunderea plații impozitelor pe venitul
obținut ca urmare a câștigării
premiilor concursului conform Codului Fiscal al Romaniei în
vigoare. Impozitul va fi reținut din
câștig (valabil numai pentru premiile ce depasesc suma de 600 lei).
Impozitul va fi reținut de către societate și va fi virat la
bugetul de stat în termenul legal.

Art. 13. Dispoziții finale
Participanții la această campanie promoționala sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea
automată a câștigurilor.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Pe toată durata promoției, în fiecare luni și vineri, la
achiziționarea ziarului, cititorii se vor asigura că acesta are
talonul de concurs atașat. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate
în considerare.
Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor putea
trimite pe următoarea adresa: S.C. PUBLIMEDIA INTERNATIONAL S.A,
Str. Bărăției Nr. 31, Sector 3, București, Departament Marketing,
până la data la care acest regulament produce efecte. După această
dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o
contestație.

Art. 14. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la
concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care
aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de
instanțele judecătorești române competente.

Art. 15. Întreruperea concursului
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau
printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunța
publicul prin intermediul a cel puțin o televiziune natională sau
un cotidian național.

Pe aceeași temă
💣 în cazul dublei crime din Iași! Cine e adevăratul criminal, de fapt
💣 în cazul dublei crime din Iași! Cine e adevăratul criminal, de fapt
Bomba zilei la Australian Open: Coşmarul lui Halep a spulberat campioana din 2016
Bomba zilei la Australian Open: Coşmarul lui Halep a spulberat campioana din 2016
Indonezia îşi mută capitala. Parlamentul a votat să înlocuiască Jakarta. Cum se va numi noua capitală aflată la 2000 de km distanţă
Indonezia îşi mută capitala. Parlamentul a votat să înlocuiască Jakarta. Cum se va numi noua capitală aflată la 2000 de…
După Mbappe și Haaland, încă un star a fost refuzat de Barca! Putea fi adus cu 18 milioane, iar acum se cer 80 pentru el
După Mbappe și Haaland, încă un star a fost refuzat de Barca! Putea fi adus cu 18 milioane, iar acum…
E CUTREMUR! Anamaria Prodan a publicat imaginile necenzurate
E CUTREMUR! Anamaria Prodan a publicat imaginile necenzurate
Ce poți cumpăra de la Lidl cu 1,99 lei
Ce poți cumpăra de la Lidl cu 1,99 lei
Loredana Groza s-a pozat cum nu a mai făcut-o până acum. Cum arată la 51 de ani
Loredana Groza s-a pozat cum nu a mai făcut-o până acum. Cum arată la 51 de ani
Vârsta la care FEMEILE sunt cele mai ATRACTIVE în pat pentru bărbaţi
Vârsta la care FEMEILE sunt cele mai ATRACTIVE în pat pentru bărbaţi
Călător în timp? Previziunea uluitoare făcută de bărbatul din mașina neagră, în 1968
Călător în timp? Previziunea uluitoare făcută de bărbatul din mașina neagră, în 1968
Ce i-a făcut Niculina Stoican lui Petrică Măţu Stoian, chiar înainte să moară? 'Băiatul' cântăreţului a spus, în sfârşit, tot
Ce i-a făcut Niculina Stoican lui Petrică Măţu Stoian, chiar înainte să moară? 'Băiatul' cântăreţului a spus, în sfârşit, tot
Schimbare istorică la pensii! Anunț major despre talonul de pensie din România
Schimbare istorică la pensii! Anunț major despre talonul de pensie din România
Veşti bune pentru milioane de salariaţi din România. Metoda legală prin care puteţi câştiga mai mulţi bani din salariu
Veşti bune pentru milioane de salariaţi din România. Metoda legală prin care puteţi câştiga mai mulţi bani din salariu
Cum scazi febra de la COVID natural. Remedii pe care să le aplici acasă
Cum scazi febra de la COVID natural. Remedii pe care să le aplici acasă
Cu cât se vând pe internet bancnotele de 20 de lei
Cu cât se vând pe internet bancnotele de 20 de lei
Greșeala de 2 milioane de dolari făcută de „Așii Amanetului”
Greșeala de 2 milioane de dolari făcută de „Așii Amanetului”
Nicolae Ciucă şi-a plagiat teza de doctorat? Premierul solicită analizarea tezei de către Comisia de Etică a UNAP/Cioloş îi cere lui Ciucă să solicite o analiză cu celeritate a CNATDCU
Nicolae Ciucă şi-a plagiat teza de doctorat? Premierul solicită analizarea tezei de către Comisia de Etică a UNAP/Cioloş îi cere…
BANCUL ZILEI – Pofte vinovate în miez de noapte: “Dragă, așa aș vrea să fac amor cu tine chiar acum!”
BANCUL ZILEI – Pofte vinovate în miez de noapte: “Dragă, așa aș vrea să fac amor cu tine chiar acum!”
Metoda „cabana”, ultima găselniţă a ţeparilor „de meserie”. Cum acţionează infractorii
Metoda „cabana”, ultima găselniţă a ţeparilor „de meserie”. Cum acţionează infractorii
ANAF scoate tunurile grele: Verificări masive pentru cine a obţinut venituri din aceste surse. Ce trebuie să ştie milioane de români pentru a nu plăti amenzi usturătoare
ANAF scoate tunurile grele: Verificări masive pentru cine a obţinut venituri din aceste surse. Ce trebuie să ştie milioane de…
Dovada clară că există călători în timp? Previziunea uluitoare făcută despre Elon Musk acum 70 de ani
Dovada clară că există călători în timp? Previziunea uluitoare făcută despre Elon Musk acum 70 de ani
Celebra vloggeriță Andreea Bostanica, în lacrimi după moartea Raisei Nicoleta. Care este regretul tinerei: ”Dacă aș fi știut...” / FOTO
Celebra vloggeriță Andreea Bostanica, în lacrimi după moartea Raisei Nicoleta. Care este regretul tinerei: ”Dacă aș fi știut...” / FOTO
Au lăsat acasă finețea! Vedetele și-au scos mâncarea din pungi și au înfulecat pe stradă
Au lăsat acasă finețea! Vedetele și-au scos mâncarea din pungi și au înfulecat pe stradă
Acest VOLKSWAGEN este INTERZIS în Europa și nimeni nu înțelege de ce
Acest VOLKSWAGEN este INTERZIS în Europa și nimeni nu înțelege de ce
FOTO. Maria Dragomiroiu, imagini de senzație la plajă! Cum arată în costum de baie, la 66 de ani!
FOTO. Maria Dragomiroiu, imagini de senzație la plajă! Cum arată în costum de baie, la 66 de ani!
FOTO. Transformarea spectaculoasă a Minodorei! Cum arată în costum de baie, după ce a slăbit 40 de kilograme
FOTO. Transformarea spectaculoasă a Minodorei! Cum arată în costum de baie, după ce a slăbit 40 de kilograme