Scrisoare deschisă a lui Mircea Sandu: „Acest stil discreționar și haotic de conducere va duce la falimentul FRF”

Autor: Departamentul Sport - Mediafax Publicat: 26 Oct. 2014, 17:47 Actualizat: 26 Oct. 2014, 17:48 Fotbal Intern
Scrisoare deschisă a lui Mircea Sandu: „Acest stil discreționar și haotic de conducere va duce la falimentul FRF”

Fostul președinte al FRF Mircea Sandu a dat publicității, duminică, o scrisoare deschisă, în care avertizează că actuala conducere de la Casa Fotbalului acționează în mod „discreționar și haotic”, ceea ce va duce la „falimentul federației” și la tragerea la răspundere civilă și penală a vinovaților.

Fotbalul românesc și-a pierdut „direcția corectă”, după alegerile din 5 martie, care au adus la conducerea FRF echipa lui Răzvan Burlenu, susține Mircea Sandu.

„După 50 de ani de fotbal, între care 24 de ani ca președinte al federației, sunt trist să constat că un grup de diletanți, ajuns conjunctural la conducerea administrativă a FRF, acționează discreționar, împotriva intereselor fotbalului, fără ca nimeni din cei care au dreptul și obligația statutară de a conduce, cei ce compun Adunarea Generală și Comitetul Executiv, să le spună că greșesc grav. Știu că pot părea subiectiv și poate interesat dar vă asigur că nu urmăresc prin acest demers nici un scop personal ci numai salvarea de la dezastru a federației și implicit a fotbalului românesc. De altfel, mâhnit de tratamentul nemeritat care mi-a fost aplicat de noua conducere și de unii dintre voi, am renunțat la titlul de președinte de onoare al FRF, în speranța că voi determina astfel o schimbare de atitudine. M-am înșelat.”, afirmă fostul președinte al FRF, în scrisoarea sa deschisă.

Sandu îl acuză pe președintele FRF, Răzvan Burleanu, de gafe și excese, comise cu „pasivitatea vinovată a membrilor Comitetului Executiv” al federației.

„Ca membri aleși ai Comitetului Executiv și ca reprezentanți ai cluburilor și asociațiilor județene, cu experiență bogată în activitatea fotbalistică, sunteți datori să vă implicați direct, hotărât și imediat în conducerea activităților federației, să vă exprimați în mod liber opiniile, și să puneți astfel capăt gafelor, exceselor și acceselor tânărului și neexperimentatului președinte care a adus federația pe o pantă periculoasă pentru însăși existența ei. Voi trece pe scurt în revistă câteva dintre omisiunile, neglijențele sau greșelile intenționate săvârșite de administrația FRF, aflată în fapt sub conducerea unui consilier obscur si nu a președintelui diletant, fapte săvârșite profitându-se de pasivitatea vinovată a membrilor Comitetului Executiv”, a menționat el.

Sandu spune că „tânărul ajuns președinte” nu a supus aprobării Adunării Generale un plan strategic privind activitatea fotbalistică din România, elaborat pe o perioadă de patru ani, așa cum prevede art. 31 alin. (2) lit. c) din Statutul FRF: „Prima lui grijă a fost să atace și să desființeze tot ceea ce s-a realizat până la venirea sa accidentală în cea mai înaltă poziție din FRF. Vă rog să observați că, în lipsa unui program strategic, președintele FRF nu își poate îndeplini atribuțiile astfel cum sunt prevăzute la art. 38 alin. (6) din Statutul FRF – «Președintele verifică aplicarea strategiilor și politicilor de dezvoltare a activității fotbalistice stabilite de Adunarea Generală, cu respectarea legislației în vigoare, a statutului, regulamentelor și hotărârilor FRF»”.

Astfel, Comitetul Exectiv nu poate aproba înființarea centrelor regionale de excelență și nici nu există fonduri pentru acestea, precizează Mircea Sandu.

„Cu toate că potrivit dispozițiilor Statutului FRF și art. 21 alin. (2) din OG nr. 26/2000, Adunarea Generală a unei federații stabilește strategia și obiectivele generale, până la acest moment noua conducere administrativă a FRF nu a pregătit un program strategic privind activitatea fotbalistică din România. Într-o atare situație, Comitetul Executiv nu poate aproba înfiiințarea centrelor de excelență, despre care se tot vorbește, de vreme ce Adunarea Generală nu a aprobat o strategie și obiective generale în acest sens (contrar art. 35 alin.4 lit.n din Statut). De altfel, nici nu există fonduri pentru investiții sau finanțări cu o astfel de destinație pentru că banii pe care existau în conturile FRF la începutul lunii martie 2014 sunt pe sfârșite iar mult mediatizatele intenții de accesare a unor fonduri europene sunt utopice și nu vor conduce cu siguranță la nici un rezultat”, a spus Sandu.

Un alt abuz, în opinia fostului conducător al federației, îl reprezintă angajarea unor noi persoane, cu salarii consistente, fără aprobarea organigramei de câtre Comitetul Executiv și fără modiifcarea bugetului de către Adunarea Generală

„Angajarea unor noi salariați, mulți și cu salarii consistente, s-a făcut fără aprobarea unei alte organigrame de către Comitetul Executiv al FRF (încălcându-se astfel dispozițiile art. 35 alin. (4) lit. l) din Statutul FRF) și fără modificarea bugetului anual de cheltuieli aprobat de Adunarea Generală, fapt ce reprezintă un abuz, săvârșit cu o îndrăzneală vecină cu inconștiența. Aprobarea a venit post-factum, după presiuni exercitate asupra membrilor Comitetului Executiv. Mai mult, cheltuielile suplimentare pentru plata salariilor nu au fost aprobate de Adunarea Generală, singurul organ competent să adopte o decizie în acest sens. S-a încălcat astfel art. 31 alin. (2) lit. d) din Statutul FRF. De asemenea, Comitetul Executiv al FRF nu a aprobat nici salarizarea președintelui FRF, astfel cum dispune art. 35 alin. (4) lit. m) din Statut”, afirmă Mircea Sandu.

La inițiativa preeșdintelui FRF, s-au făcut chletuieli în afara bugetului aprobat de Adunarea Generală, acuză în continuare Sandu: „Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli s-a făcut cu încălcarea art. 17 alin. (1) din Regulamentul de Aplicare a Statutului FRF, atâta timp cât aceasta se poate realiza numai în conformitate cu normele proprii în această materie aprobate de Comitetul Executiv al FRF. În fapt, angajarea bugetului, prin efectuarea de cheltuieli pe diferite paliere (salarii, achiziții mingi, cheltuieli deplasare, etc), s-a realizat la inițiativa personală a președintelui FRF și fără acordul Comitetului Executiv. Efectuarea de cheltuieli în afara bugetului aprobat de Adunarea Generală constituie o încălcare a hotărârii Adunării Generale prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli. Potrivit art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 «Competența adunării generale cuprinde: (…) b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil»”.

Membrii Comitetului Executiv nu sunt informați decât la modul general cu privire la cheltuielile care se fac cu deplasările echipei naționale, iar secretarul general al FRF nu redactează toată documentația pentru ședințele CEx, a adăugat fostul conducător al FRF

„Secretarul general al FRF ignoră dispozițiile art. 39 alin. (3) lit. k) din Statutul FRF deoarece nu redactează toată documentația aferentă ședințelor Comitetului Executiv. Astfel, documentele referitoare la cheltuielile de deplasare ale echipei naționale nu s-au regăsit în mapele de ședință ale membrilor Comitetului Executiv al FRF, ele fiind prezentate la modul general de către președintele FRF. În lipsa unei decizii în cunoștință de cauză adoptată de către Comitetul Executiv se poate trage concluzia că cheltuielile de deplasare nu au fost aprobate de către Comitetul Executiv. După fiecare deplasare, membrii Comitetului Executiv nu au mai fost informați asupra situației finale privind cheltuielile efectuate”, a precizat Mircea Sandu.

El atrage atenția că România nu are nici un reprezentant în organismele UEFA din cauza conduitei „vindicative și imature” a noii conduceri: „Propunerile nominale de reprezentare a FRF în organismele UEFA au fost înaintate către forul european cu nerespectarea dispozițiilor art. 35 alin. (4) lit. k) din Statutul FRF, acestea nefiind aprobate de Comitetul Executiv al FRF înainte de momentul transmiterii lor forului continental. Din nou, propunerile au fost aprobate post-factum, după ce membrii comitetului au fost «convinși» de justețea propunerilor. UEFA nu a luat act de aceste propuneri și s-a ajuns în prezent la situația ca România să nu mai aibă nici un reprezentant în comisiile fotbalistice europene, cu excepția subsemnatului, fiind singura țară membră a UEFA aflată într-o asemenea situație. Din cauza acestei conduite vindicative și imature a noii conduceri administrative țara noastră a pierdut patru poziții în comisiile UEFA.”

Sandu a menționat că „o gafă de proporții, care a pus într-o lumină total nefavorabilă federația, a fost ințiativa noii administrații de a accesa fonduri din cadrul Programului FIFA – Performance, un program destinat federațiilor din țări fără tradiție fotbalistică, care sunt astfel ajutate în primii lor pași spre o organizare profesionistă a activității interne.”

Noua alcătuire a Comitetului Executiv al FRF nu respectă Ordonanța Guvernului cu privire la asociații și fundații, mai susține Sandu. „În graba de a distruge toate urmele trecutului, cu prilejul aprobării unui nou statut în luna iunie, au fost aprobate prevederi care contravin legislației generale. Astfel, noua alcătuire a Comitetului Executiv al FRF nu respectă dispozițiile art. 24 alin. (1) din OG nr. 26/2000 care prevede că «el poate fi alcătuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pătrime din componența sa». Componența Comitetul Executiv al FRF, astfel cum a fost modificată la Adunarea Generală din 28 iunie 2014, cuprinde 5 persoane din afara asociației, respectiv, președintele, primul vicepreședinte (care e președinte al LPF), președintele CCA, directorul tehnic național și președintele sindicatului fotbaliștilor, astfel că se depășește în mod evident norma legală. În orice caz, statutul modificat în luna iunie a.c. intră în vigoare numai după aprobarea modificărilor de către instanța judecătorească competentă. În acest sens sunt prevederile Regulamentului privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrului federațiilor și Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial potrivit cărora «modificările aduse actului constitutiv și/sau statutului produc efecte de la data înscrierii lor în registrul special»”, a afirmat Mircea Sandu.

El a declarat că rezilierea contractului selecționerului Victor Pițurcă s-a făcut fără aprobarea Comitetului Executiv al FRF și poate fi considerată „un act de sabotaj” cu consecințe grave asupra evoluției echipei naționale la următorul meci din preliminariile Euro-2016, cel cu Irlanda de Nord. De asemenea, renunțarea la clauza de reziliere din contractul lui Pițurcă reprezintă o pierdere financiară substanțială pentru FRF, crede Sandu.

„Eliberarea recentă din funcție a selecționerului echipei naționale s-a făcut fără aprobarea Comitetului Executiv al FRF, contrar prevederilor art. 35 alin. (4) lit. j) din Statutul FRF. Actualul Președinte al FRF a avut mandat din partea Comitetului de Urgență numai pentru a negocia încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale, urmând ca la prima ședință a Comitetului Executiv membrii săi să adopte o decizie finală asupra acestui aspect. Încuviințarea plecării lui Victor Pițurcă de la conducerea echipei naționale reprezintă un act de sabotaj care poate avea consecințe grave asupra evoluției acesteia în următorul meci cu Irlanda de Nord. Acceptând plecarea acestuia într-un moment critic, cu mai puțin de o lună înainte de un meci decisiv, a fost pusă în pericol situația de ansamblu a echipei noastre, mai ales în condițiile în care înlocuitorii propuși inițial s-au dovedit a fi fantasme în mintea unui conducător lipsit de experiență. Mai mult decât atât, este cel puțin suspectă și la limita infracționalității modalitatea în care s-a renunțat la clauza de reziliere prevăzută în contractul cu Victor Pițurcă, federația suferind prin această decizie o pierdere financiară substanțială”, a afirmat Mircea Sandu.

FRF se îndreaptă către un dezastru previzibil, iar cei vinovați vor răspune civil și penal, avertizează Sandu. „Continuarea acestui stil discreționar și haotic de conducere nu poate avea decât un singur rezultat: falimentul federației și tragerea la răspundere civilă și penală a celor care au contribuit prin acțiunile sau inacțiunile lor la acest dezastru deja previzibil! În opinia mea, reținerea celor care ar trebui să conducă fotbalul de a-și exprima poziția în problemele esențiale ale fotbalului românesc, ori teama lor de posibile reacții ostile ale celor nou-veniți în administrația FRF, este reprobabilă și va avea consecințe grave ce nu vor mai putea fi evitate”, a concluzionat fostul șef al FRF.

Sursa: MEDIAFAX

Autor: Departamentul Sport - Mediafax Publicat: 26 Oct. 2014, 17:47 Actualizat: 26 Oct. 2014, 17:48 Fotbal Intern
Pe aceeași temă
Îţi mai aminteşti de Micul Hercule? IREAL ce a ajuns să facă acum, la 17 ani. Da, e chiar EL
Îţi mai aminteşti de Micul Hercule? IREAL ce a ajuns să facă acum, la 17 ani. Da, e chiar EL
Cazierul de fărădelgi al infractoarei „pericol public“ care a dus la demiterea unui şef de Poliţie
Cazierul de fărădelgi al infractoarei „pericol public“ care a dus la demiterea unui şef de Poliţie
CIA a recrutat un pilot să prăbuşească avionul în care se afla fratele lui Fidel Castro. Agenţia a desecretizat mai multe documente
CIA a recrutat un pilot să prăbuşească avionul în care se afla fratele lui Fidel Castro. Agenţia a desecretizat mai ...
Becali a mai inventat in jucator: „Debelihu s-a impins in Popescu, niciun penalty!” Ce spune despre FCSB – CFR: „Am facut experiment, am rezistat cu copiii”
Becali a mai inventat in jucator: „Debelihu s-a impins in Popescu, niciun penalty!” Ce spune despre FCSB – CFR: „Am ...
Ce se întâmplă dacă te abții de la gazele intestinale. Vor ieși pe altă parte
Ce se întâmplă dacă te abții de la gazele intestinale. Vor ieși pe altă parte
E disperat. Și-a vândut și casa din lipsa banilor. Din ce trăiește acum Leonard Doroftei
E disperat. Și-a vândut și casa din lipsa banilor. Din ce trăiește acum Leonard Doroftei
Alertă de război la Marea Neagră! Vladimir Putin face o mutare de ultimă oră aproape de România! Evoluția tensiunilor este extrem de îngrijorătoare
Alertă de război la Marea Neagră! Vladimir Putin face o mutare de ultimă oră aproape de România! Evoluția tensiunilor ...
LIVE, acum. Ediție specială observatornews.ro: Funeraliile Prințului Philip. Regina a plecat prima de la capelă
LIVE, acum. Ediție specială observatornews.ro: Funeraliile Prințului Philip. Regina a plecat prima de la capelă
Anunțul oficial: Ce se va întâmpla cu românii care refuză vaccinarea
Anunțul oficial: Ce se va întâmpla cu românii care refuză vaccinarea
Detalii NEȘTIUTE din viața Zoiei Ceaușescu ies ACUM la iveală. Totul despre întâlnirile amoroase SUPRAVEGHEATE de Elena Ceaușescu
Detalii NEȘTIUTE din viața Zoiei Ceaușescu ies ACUM la iveală. Totul despre întâlnirile amoroase SUPRAVEGHEATE de Elena ...
Un luptător de MMA a provocat un maestru Kung Fu, „neînvins”, la luptă. Rezultatul este incredibil
Un luptător de MMA a provocat un maestru Kung Fu, „neînvins”, la luptă. Rezultatul este incredibil
Ce a pățit Ciprian din Iași după ce a chemat o escortă cu 150 lei/ora. Cine era, de fapt, Andreea
Ce a pățit Ciprian din Iași după ce a chemat o escortă cu 150 lei/ora. Cine era, de fapt, Andreea
Cum a ajuns, de fapt, Alexandra Dinu vedetă TV. Un bărbat a făcut-o, s-a aflat după atâția ani. 'Eram cu toții tineri'
Cum a ajuns, de fapt, Alexandra Dinu vedetă TV. Un bărbat a făcut-o, s-a aflat după atâția ani. 'Eram cu toții tineri'
Secretele se duc în pământ. A murit omul din spatele celei mai mari fraude din istorie
Secretele se duc în pământ. A murit omul din spatele celei mai mari fraude din istorie
Bicarbonatul de sodiu, pe post de medicament. 7 întrebuinţări de care nu știai
Bicarbonatul de sodiu, pe post de medicament. 7 întrebuinţări de care nu știai
ANAF aprilie 2021: Un nou lot de mașini confiscate este scos la licitație. Prețuri de la 250 de euro!
ANAF aprilie 2021: Un nou lot de mașini confiscate este scos la licitație. Prețuri de la 250 de euro!
Elon Musk a găsit „noul aur”. Acest metal este „noul petrol”, potrivit unei mari bănci
Elon Musk a găsit „noul aur”. Acest metal este „noul petrol”, potrivit unei mari bănci
Cresc tensiunile: Rusia l-a arestat pe consulul ucrainean de la Sankt Petersburg
Cresc tensiunile: Rusia l-a arestat pe consulul ucrainean de la Sankt Petersburg
BANCUL ZILEI – Un primar află de la nevastă că a fost înșelat
BANCUL ZILEI – Un primar află de la nevastă că a fost înșelat
Elicopter al Armatei Române, surprins într-o benzinărie. Cetăţean glumeţ: „Îl duce la programul rabla”
Elicopter al Armatei Române, surprins într-o benzinărie. Cetăţean glumeţ: „Îl duce la programul rabla”
A venit sfârşitul motoarelor diesel în România. Şi motoarele pe benzină pierd tot mai mult teren
A venit sfârşitul motoarelor diesel în România. Şi motoarele pe benzină pierd tot mai mult teren
Adevărul trist din spatele depozitelor din „Storage Wars”, dezvăluit. Puțini se așteptau la asta
Adevărul trist din spatele depozitelor din „Storage Wars”, dezvăluit. Puțini se așteptau la asta
XXX! Vedetele din România care au rămas dezbrăcate în public! Imagini IREALE!
XXX! Vedetele din România care au rămas dezbrăcate în public! Imagini IREALE!
Volvo V90 nu este accesibil pentru români nici după 500.000 de km. Motivul este incredibil
Volvo V90 nu este accesibil pentru români nici după 500.000 de km. Motivul este incredibil
FOTO. Antonia s-a pozat într-un body prea mic pentru formele ei generoase!
FOTO. Antonia s-a pozat într-un body prea mic pentru formele ei generoase!
FOTO. Loredana Groza, aproape goală complet! Apariție în cel mai minuscul costum de baie
FOTO. Loredana Groza, aproape goală complet! Apariție în cel mai minuscul costum de baie