Scrisoare deschisă pentru ministrul Carol Novak de o duritate maximă. „Golănia pe care ați făcut-o și care pentru moment a ținut”

  • Publicat:
  • Actualizat:
Scrisoare deschisă pentru ministrul Carol Novak de o duritate maximă.

Vasile Selejan, fost secretar general al FR de Ciclist timp de 20 de ani, a trimis ieri o scrisoare deschisă ministrului Carol Novak, la care cere răspunsuri la o serie de probleme întâmplate până acum în ciclismul românesc.

ProSport publică scrisoarea integrală, care a primit număr de înregistrare la cabinetul MTS. În momentul în care ministrul Novak va răspunde oficial, vom publica și punctul lui de vedere vizavi de acuzațiile care i se aduc.

Carol Novak este sub o presiune uriașă cu scandalul declanșat la Stadionul Arcul de Triumf. Sute de persoane au protestat public în timp ce alte mii s-au pronunțat pe rețelele sociale vizavi faţă de refuzul Ministerului Tineretului şi Sportului de a da înapoi în administrare Federaţiei Române de Rugby arena după reconstruire.

Scrisoare deschisă pentru ministrul Carol Novak de o duritate maximă. „Golănia pe care ați făcut-o și care pentru moment a ținut”

Federaţia Română de Rugby (FRR) acuză că MTS vrea să naţionalizeze Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, prin faptul că ministerul doreşte ca pe noua arenă să se desfăşoare şi competiţii din alte sporturi.

În replică, MTS a dat publicităţii un comunicat, în care precizează că nu acceptă ca o persoană juridică de drept privat, respectiv o singură federaţie sportivă, să încerce să forţeze primirea dreptului unic de folosinţă gratuită asupra Stadionului Arcul de Triumf şi să obţină venituri de pe urma acestuia.

Iată scrisoare deschisă semnată de Vasile Selejan:

Domnule Ministru,

Subsemnatul SELEJAN VASILE, cu domiciliul în comuna Balotești, județul Ilfov,absolvent al Institutului de Educație Fizică și Sport, calificarea specializare Ciclism.

În perioada 1996-2017, am îndeplinit funcția de Secretar General, fiind practic șeful executivului, perioadă în care s-au realizat câteva obiective importante pentru Federația Română de Ciclism, după cum urmează:

1. Participarea în 2004 la Jocurile Olimpice, după o secetă de 50 de ani, care s-au desfășurat în Atena, la proba de MTB (Mountain bike);
2. Participarea în 2012 la Jocurile Olimpice – Londra, la proba de Fond;
3. Participarea în 2012 la Jocurile Paralimpice – Londra, unde s-a obținut primul titlu de Campion Paralimpic, prin sportivul paralimpic Novak Carol Eduard;
4. Din 1996 până în 2017, s-au organizat 17 ediții ale Turului Ciclist al României, tur care a fost introdus în calendarul UCI (Uniunea Ciclistă Internațională);
5. A fost construit din inițiativa domnului Primar Vasile Bulucea, după o vizită în Franța, unde a văzut velodromul din Bercy, propunând construirea unui velodrom în Craiova. Pe acel velodrom s-au desfășurat Campionatele Naționale de Velodrom, plecări și sosiri în Turului Ciclist al României.
6. Prima echipă continentală – Olimpic Team

Plângere penală la Tribunalul Harghita

Am onoarea de a mă adresa dumneavoastră în baza prerogativelor de garant al legii în domeniul activității sportive, să dispuneți și să îmi comunicați următoarele aspecte:

1. La un post de televiziune, ați afirmat că la Federația Română de Ciclism, ați găsit o datorie de 100.000 de euro către ANAF, pe care ați plătit-o dumneavoastră.

Vă rog să-mi comunicați de unde a reieșit această datorie?

Această datorie a reieșit cumva din Procesul-verbal al predării gestiunii către noul președinte (adică dumneavoastră) sau ați descoperit-o atunci când împreună cu actuala conducere a Federației Române de Ciclism, ați spart sediul Federației Române de Ciclism?

Până vă gândiți asupra variantelor, pot să vă spun că ați mințit cu nerușinare știind foarte bine că ați acționat în instanță vechea Federație Română de Ciclism, iar hotărârea instanței a fost cu totul alta decât ați afirmat dumneavoastră.

Dacă ați avea onestitate, ați prezenta hotărârea instanței pe care o aveți, dar pe care cred personal, că nu o veți prezenta.

2. În anul 2014, am făcut plângere penală și a fost înregistrat dosarul penal cu nr. 422/277/P/2014 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, de către subsemnatul, pentru un prejudiciu de circa 300.000 de euro, întrucât toate sumele Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 2013, au fost alocate și semnate de către dumneavoastră.

Sumă pe care ați cheltuit-o, numai și numai de către dumneavoastră, fără aprobarea conducerii Federației Române de Ciclism și ce este mai grav, v-ați arogat fraudulos și funcția de Ordonator de credite, funcție care prin statutul Federației Române de Ciclism și aprobat de către Ministerul Tineretului și Sportului, nu vă revenea.

Am următoarele suspiciuni cu privire la cercetarea dosarului de mai sus:

– din în cadrul stafului cluburilor dvs. face parte și fostul comandant al poliției Harghita
– prima declarație care mi s-a cerut în cadrul dosarului a fost după 4 ani de la depunerea documentelor
– după încă un an, mi s-a comunicat că dosarul s-a încheiat prin prescriere.
– am dubii că cercetarea penală s-a făcut cu întârziere, tocmai pentru a se prescrie.

Datorită acestor suspiciuni, mă voi adresa SIIJ, care sper că va decide dacă soluția emisă a fost legală.

În calitate de ministru, vă rog să faceți publică execuția bugetară a anului 2013 și îmi rezerv dreptul ca în cazul neprezentării, să mă adresez Curții de Conturi, care este organismul de stat din România care are rolul de a controla folosirea resurselor financiare ale statului și ale sectorului public.

În anul 2015, a început formarea Federației „NOVAK”

3. Domnule Ministru, în anul 2013 s-au desfășurat alegeri la care ați fost ales democratic în funcția de Președinte al Federației Române de Ciclism.

Aici vin în sprijinul dumneavoastră să vă ajut pentru că „gașca” care este încă la Federația Română de Ciclism și supervizată în continuare și „trageți sforile” pentru alegerile din acest an, v-au acuzat că ați ajuns Președinte P.R., este păcat că abia acum cei din „gașca” cu care ați fost și sunteți tovarăși, și-au dat seama că i-ați păcălit.

La alegerile din 2013, v-au ales președinte cluburile care au respectat Capitolul III din statutul Federației Române de Ciclism, adică cele 20 de cluburi și asociații, plus membrii cu drept de vot, conform Capitolul III-vechi, din statutul Federației Române de Ciclism, aprobat de către Adunarea Generală, forul conducător al Federației Române de Ciclism în conformitate cu Legea 69/2000 privind organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România.

„ CAPITOLUL III CLUBURI- AFILIERI, NUME, SCHIMBĂRI DE NUME, FUZIUNI ȘI DIVIZĂRI, SUSPENDĂRI, RADIERI

AFILIERI

Art. 20 Orice club de ciclism și/sau triatlon care dorește să participe la competiții oficiale este obligat să fie afiliat la Federația Română de Ciclism și Triatlon.
Art. 21 Pentru a se afilia la Federația Română de Ciclism și Triatlon o structură sportivă trebuie să prezinte Comisiei de Competiții, Legitimări, Transferuri și Clasificări dosarul de afiliere complet. Dosarul de afiliere trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele documente:

• Cerere de afiliere (anexa nr.4)
• Actul Constitutiv, Statutul, Certificatul de Identificare Sportivă, Certificatul de Înscriere în Registrul Național al Persoanelor Juridice în cazul structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial, Certificat de Înmatriculare în Registrul Comerțului în cazul societăților comerciale sportive pe acțiuni- în copie legalizate;
• Copie după hotărârea judecătorească definitivă de acordare a personalității juridice a structurii sportive;
• Copie după Regulamentul de organizare și funcționare a secției de ciclism și/sau de triatlon;
• Dovada sediului și a patrimoniului;
• Copie după contractele cu staf-ul tehnic (antrenor, medic, mecanic);
• Să facă dovada existenței unei magazie de biciclete;
• Să facă dovada existenței unei baze sportive pentru lucrul în aer liber, precum și a unei săli pentru lucrul în anotimpul rece;

Art. 22 Până la data de 15 Martie a fiecărui an se va prezenta pe suport electronic, la Federația Română de Ciclism și Triatlon, echipamentul de competiție și cel de campion național (unde este cazul).

Art. 23 Conform Statutului afilierea devine definitivă, urmând ca membrul afiliat să se bucure de drepturi depline, la prima Adunare Generală. Consiliul de Administrație se poate pronunța cu privința la afilierea provizorie a unei structuri sportive, conform Art. 66 din Statut. Afilierea provizorie conferă dreptul de a participa și de a organiza competiții.

Art. 24 Pentru orice dialog cu structurile și organismele federației, fiecare club afiliat își va desemna un delegat oficial. Nu va fi luată în seamă decât persoana care posedă delegație scrisă și ștampilată de club sau asociație județeană/municipală de ciclism.”

Aliniatul 5 din răspunsul lui Marius Dunca

În anul 2015, a început formarea Federației „NOVAK”. La ședința din 15 noiembrie 2015, despre care eu personal cunosc că nu s-a desfășurat și aș avea rugămintea să mă contraziceți prin prezentarea publică a Procesului-verbal al ședinței din 15 noiembrie 2015, la Capitolul III, m-a frapat aliniatul 5 din răspunsul domnului Marius Alexandru DUNCA – fost ministru al MTS, înregistrat în arhivele ministerului cu nr. 1380/29.03.2017. Vă atașez în anexă copie după aliniatele 4-5 din răspunsul sus menționat.

4. In cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 15 noiembrie 2015, a fost modificat Regulamentul de Ordine interioară, fapt de care membrii Federației au fost informați (atât in scris, e-mail cat si prin publicare)

Statutul nu prevedea ca Adunarea Generala sa aprobe în mod expres aceasta modificare, conform art.59

Faptul ca de la adoptarea respectivei modificări si pana la data prezenta niciun membru a Federației nu a făcut vreo sesizare de nici o natura în privința acestuia, nu a introdus pe ordinea de zi a vreunei Adunării Generale discutarea acesteia, si nici nu l-a propus spre dezbatere.

5. Capitolul III al Regulamentului de Ordine Interioara descrie Regulamentele interne ale comisiilor si Colegiilor federație. Articolul 21 vizează Comisia de Disciplina. Nu exista vreo prevedere statutara regulamentară sau de altă natură, care sa impună obligativitatea existenței unui contract între fiecare structură sportivă afiliată si un antrenor.

Dumneavoastră împreună cu avocatul personal (pe care “gașca” îl dorește eliminat, făcându-i formalitățile de plecare) și bineînțeles prietenul dvs., fostul ministru al MTS, Marius Alexandru DUNCA ați decis că în activitatea sportivă nu este nevoie de Antrenori.

Prin această decizie, practic, Federația Romană de Ciclism, după adunarea Generala din 2017 s-a transformat, cum generic am spus în „Federația NOVAK” în urma aplicării prevederilor punctul 5 (detaliat mai sus).

Este nevoie de antrenor în activitatea sportivă?

La Adunarea Generală din anul 2013, când ați fost ales democratic, au participat la alegeri circa 20 de cluburi, care au îndeplinit toate condițiile în vigoare atunci, toate având antrenor (conform Cap. III – Afilieri, prezentat pe pagina anterioară și aprobat de către Adunarea Generală, conform statutului Federației, în vigoare și acum).

Articolul introdus de dvs. este în totală contradicție cu statutul Federației, deoarece orice act emis de către Consiliul de Administrație trebuia sa fie aprobat de Adunarea Generala.

Golănia pe care ați făcut-o și care pentru moment a ținut, a fost ca nu a sesizat nimeni Adunarea Generală. Total eronat, pentru ca toate actele care se emit de către Consiliul de Administrație, trebuie sa aibă OBLIGATORIU aprobarea Adunării Generale.

În urma acestei golanii, pe care ați făcut-o, din cele aproximativ 20 de cluburi, care aveau antrenori, în prezent sunt afiliați la Federația Romana de ciclism 80 de cluburi care nu au antrenori (pentru ca dvs. ați decis așa, ca nu e nevoie de antrenor în activitatea sportiva ciclistă).

În situația în care activitățile de performanță nu se pot desfășura fără prezența unui antrenor, care răspunde de integritatea, pregătirea și urmărirea activității de performanță, vă rog sa îmi răspundeți: DACA ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE PERFORMANTĂ ESTE NEVOIE DE ANTRENOR?

În calitatea pe care o aveți, aveți posibilitatea ca prin simpla chemare la dvs. a șefului Registrului Sportiv Român să verificați dacă mai există în cadrul Federaților Sportive Naționale măcar un club afiliat, pentru dezvoltarea performantei sportive, fără antrenor.

Antrenor personal cu un salariu de 5.000 de euro pe lună?

Referitor la antrenor, ați ieșit pe posturile de televiziune și ați relatat ce a pățit unul dintre copii dumneavoastră, care a avut un accident, chiar dacă era supravegheat de un antrenor.

Vă întreb, cu toate că sunt convins că știți, ce credeți ca s-ar putea întâmpla la cele aproximativ 60 de cluburi de ciclism, afiliate la “Federația NOVAK”, știind că acolo nu nici un sportiv nu este supravegheat de un antrenor.

Cum vă explicați că în documentele oficiale (emise fraudulos) dumneavoastră susțineți că nu e nevoie de antrenor, dar pe de altă aprte dvs. și „țuțărul” dvs. (Secretarul Federației “NOVAK”), v-ați angajat un antrenor personal, numai pentru paraciclism, cu un salariu, pe surse din media, de aprox. 5.000 de euro/lună.

În prezent, în cadrul Federației „NOVAK”, din fericire mai există câțiva antrenori, calificați care se ocupă de creșterea sportivilor de performanță, în cadrul următoarelor cluburi:

• Clubul CS OTOPENI;
• Clubul CS OLIMPIA BUCUREȘTI;
• Clubul CS BRĂILA;
• Clubul CS Târgu-Mureș;
• Clubul Olimpic Team Câmpulung Muscel
• Clubul Voința Cluj Napoca
• Clubul CS Constanța

Din păcate, antrenorii calificați din aceste cluburi, totalizează prin salariile lor, aproximativ 14.000 ron net (aprox. 2900 EUR), realitate jenantă în cadrul Federației „NOVAK”.

Câți antrenori se mai puteau angaja cu banii dați antrenorului personal (5.000 EUR)?

Apropo de Federația „NOVAK”, nu cred că ați respectat statutul Federației Române de Ciclism. Doresc să prezentați public, copii xerox după Procesele-verbale ale ședințelor Colegiului de Antrenori, aprobate de către Consiliul de Administrație, pentru toate deplasările, cantonamentele internaționale și cantonamentele naționale.

Din păcate, toate selecțiile sportivilor de mai sus și conducerile acestora le decideți numai dvs.

Domnule NOVAK, mă adresez dumneavoastră în calitate de fost Președinte al Federației Române de Ciclism și aș dori să-mi răspundeți cum ați angajat în cadrul federației, în cea mai tehnică funcție care este antrenorul federal, o persoană care nu are calificarea de antrenor ciclism.

Cum poate un antrenor, ca cel pe care l-ați numit, si care este un „nimeni” în ciclism, fără a avea tangență cu înalta performantă sportivă, să reprezinte în Federația „NOVAK?

Cum poate un “Neica nimeni” – antrenor federal, să coordoneze antrenori ca de exemplu Mircea Romașcanu, Mircea Brebene și alții, la competițiile internaționale.

Povestea sportivei Gabriela Stancu. I s-a impus un neica nimeni?

Fac o mică paranteză în care vreau să-mi răspundeți, la câteva aspecte legate de Clubul Sportiv OLIMPIA BUCUREȘTI, care este în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, și în care mi-am desfășurat și eu activitatea ca antrenor și vicepreședinte, club la care întotdeauna s-a făcut performanță, sportivi de valoare și antrenorul au fost omiși de la deplasări și cantonamente, dar miraculos copii dvs. au participat la toate aceste competiții.

Cine credeți ca i-a condus în locul antrenorilor sportivilor de performantă? – “Neica nimeni”.

Cea mai bună sportivă la categoria Fete, respectiv Gabriela Stancu, care a fost omisă la unele cantonamente și competiții, în loc să fie asistată de antrenorul cu care s-a pregătit și care cunoaște comportamentul ei, ea a fost consiliată și condusă în concurs de către acel „nimeni” al dumneavoastră, fără studii!

Îl felicit pe tatăl sportivei Gabriela Stancu, un fost ciclist de performantă, care a plătit toate materialele și echipamentul de ultimă generație.
Domnule Ministru, ce vină au antrenorul și sportivii de la Olimpia pentru că nu îi selecționați? Să fie aceste acțiuni ale dvs. legate de clubul Olimpia, rezultatul urii viscerale pe care mi-o purtați?

Felicit antrenorii care încă se mai ocupă de creșterea sportivilor de performanță, și care au avut puterea să treacă peste toate mizeriile la care au fost supuși.

Domnule Ministru, vechea federație “comunistă”, așa cum ne-ați numit dvs. si gașca, din anul 1997 până în anul 2013 a achiziționat circa 100 de biciclete de performanță care au fost repartizate cluburilor în baza rezultatelor, numai pe criterii de performanță. Dintre acestea multe sunt în funcțiune și acum.

Ale cui sunt bicicletele?

În contextul de mai sus, vă rog să faceți public procedura de achiziție a materialelor sportive, a bicicletelor, pentru a înlătura suspiciunea că toate acestea sunt în magazia entităților dvs.: NOVAK Team, Clubul Intersport Miercurea Ciuc și Academia NOVAK.

Tot pe surse se vorbește că bicicletele sunt în folosință familiei NOVAK, respectiv dvs. (care meritați) și copiilor dvs.

Vă rog sa îmi comunicați motivele pentru care un paraciclist de la clubul dvs., care a reprezentat Romania la concursuri paracicliste, a decis sa plece și să reprezinte Ungaria.

Domnule Ministru, la competițiile paralimpice (de ex.: Campionatele Mondiale de Paraciclism) la care ați participat, au fost prezenți și membrii familiei dvs., pentru care, va rog sa prezentați public cine a suportat cheltuielile (pentru membrii familiei dvs.).

Domnule Ministru, întrucât sincer vă spun că nu cunosc situația dacă mai există Federația Pentru Persoane cu Dizabilități (îmi cer scuze persoanelor cu dizabilități, dacă am greșit cumva titulatura Federației).

Există conflict de interese?

Întrucât dumneavoastră, ca sportiv paralimpic și vă desfășurați activitatea paralimpică în cadrul Federației Romane de Ciclism să îmi comunicați dacă ați beneficiat de fonduri de la această Federație.

Domnule Ministru, sincer vă admir pentru că nici în Cartea Recordurilor nu am găsit următoarele: O singură persoană, împreună cu familia dețineți următoarele entități care sunt afiliate la Federația Romană de Ciclism:

– Echipa Novac Team
– Intersport Miercurea Ciuc
– Academia Novac

Declarați că aveți și calitatea de jurist. Prin urmare, vă întreb dacă, cu experiența dvs. de jurist, mai ales că ați fost și președinte la FRC, nu există un conflict de interese?

Domnule Ministru, în aparițiile dvs. TV spuneți că veți participa la Olimpiadă. Corect ar fi să spuneți că veți participa la Jocurile Paralimpice și că sunteți campion Paralimpic, și nu campion Olimpic.

În încheiere, îmi cer scuze opiniei publice care vor citi cele de mai sus, dar m-am simțit indignat când am văzut la un post TV, că ați luat un premiu pentru oferit persoanelor cu dizabilități, dvs. coborând dintr-o mașină de lux. Ținând cont de situația dvs. materială ați fu putut dona acest premiu unei persoane care chiar ar fi avut nevoie.

În noua calitate pe care o aveți nu v-am văzut niciodată ieșind public pentru a explica de ce Ministerul Tineretului si Sportului, în an Olimpic si Parlimpic are cel mai mic buget, și nu am văzut nici o intenție din partea dvs. să reacționați în cadrul guvernului sau în mod public la tăierea unor drepturi ale persoanelor cu dizabilități. Va este cumva rușine, ca sunteți campion Paralimpic?

Din nefericire veți rămâne în analele sportului românesc, atât dvs. cât și dl. Dunca ca fiind cei ce au afirmat și decis că sportul de performanță nu are nevoie de antrenori.

Prof. Vasile Selejan

01.03.2021

PS: În conformitate cu respectarea legilor în vigoare, vă rog ca răspunsul să îmi trimis la adresa mea de domiciliu, prin postă sau curier, în termenul legal și cu confirmare de primire.

Pe aceeași temă
BREAKING! ATAC terorist. Sunt ZECI de MORTI şi răniţi! Vestea ŞOC a zilei
BREAKING! ATAC terorist. Sunt ZECI de MORTI şi răniţi! Vestea ŞOC a zilei
Mesajul „ortodox” care a devenit viral: „Dacă într-o familie soţii practica sex oral, familia nu se mai poate numi creştină”
Mesajul „ortodox” care a devenit viral: „Dacă într-o familie soţii practica sex oral, familia nu se mai poate numi creştină”
Gafă surprinsă LIVE, în timpul unei conferinţe pe Zoom. Un senator a încercat fără succes să-şi ascundă fapta
Gafă surprinsă LIVE, în timpul unei conferinţe pe Zoom. Un senator a încercat fără succes să-şi ascundă fapta
Surpriza totala! Cu ce echipa din Liga 1 negociaza Adrian Mutu
Surpriza totala! Cu ce echipa din Liga 1 negociaza Adrian Mutu
Cântăreața Sia suferă de o boală incurabilă: „Adio tiroidă! O să te distrug cu radioactivitate”
Cântăreața Sia suferă de o boală incurabilă: „Adio tiroidă! O să te distrug cu radioactivitate”
Adriana Bahmuțeanu vrea să se întoarcă la fostul soț? Ce mesaj incredibil i-a dat lui Silviu Prigoană
Adriana Bahmuțeanu vrea să se întoarcă la fostul soț? Ce mesaj incredibil i-a dat lui Silviu Prigoană
Becali s-a bătut cu Botezatu pentru această BLONDĂ. Avem toate detaliile picante
Becali s-a bătut cu Botezatu pentru această BLONDĂ. Avem toate detaliile picante
O infecție fungică rară, potențial mortală, mutilează pacienții Covid din India
O infecție fungică rară, potențial mortală, mutilează pacienții Covid din India
LOVITURĂ pentru șoferi! Lipsa documentului îi va lăsa fără zeci de mii de lei!
LOVITURĂ pentru șoferi! Lipsa documentului îi va lăsa fără zeci de mii de lei!
Ce nu TREBUIE să facă niciodată o femeie în dormitor. UCIDE întreaga plăcere din cauza asta
Ce nu TREBUIE să facă niciodată o femeie în dormitor. UCIDE întreaga plăcere din cauza asta
Dacă ai această marcă TV, ai face bine să o returnezi dacă mai poți. E uluitor ce se întâmplă în fundal, fără acordul tău
Dacă ai această marcă TV, ai face bine să o returnezi dacă mai poți. E uluitor ce se întâmplă în fundal, fără acordul tău
Bianca şi Alex Bodi s-au încins la plajă. TOP 30  cupluri prinse în fapt
Bianca şi Alex Bodi s-au încins la plajă. TOP 30 cupluri prinse în fapt
Fosta amantă a lui Cristiano Ronaldo dă lovitura în fotbal! Decizia uimitoare luată de Daniella Chavez
Fosta amantă a lui Cristiano Ronaldo dă lovitura în fotbal! Decizia uimitoare luată de Daniella Chavez
Adevărul despre Pfizer! Toți cei care s-au vaccinat trebuie să știe. Studiul care aruncă totul în aer
Adevărul despre Pfizer! Toți cei care s-au vaccinat trebuie să știe. Studiul care aruncă totul în aer
Veşti bune pentru milioane de români. Categoria de persoane care va primi mai mulţi bani din această lună
Veşti bune pentru milioane de români. Categoria de persoane care va primi mai mulţi bani din această lună
Țara unde populația vaccinată în proporție de 85% intră în lockdown. Ce vaccin au folosit
Țara unde populația vaccinată în proporție de 85% intră în lockdown. Ce vaccin au folosit
De ce mașinile de Formula 1 nu se mai alimentează în timpul curselor? Motivul care a ucis spectacolul la boxe
De ce mașinile de Formula 1 nu se mai alimentează în timpul curselor? Motivul care a ucis spectacolul la boxe
Condiția care trebuie îndeplinită pentru ca mașinile electrice să devină mai ieftine decat cele tradiționale
Condiția care trebuie îndeplinită pentru ca mașinile electrice să devină mai ieftine decat cele tradiționale
Un tânăr din Spania voia să cumpere cocaină dar a fost sechestrat şi drogat cu forţa 3 zile
Un tânăr din Spania voia să cumpere cocaină dar a fost sechestrat şi drogat cu forţa 3 zile
BANCUL ZILEI – Jocuri erotice cu tipe agățate în bar
BANCUL ZILEI – Jocuri erotice cu tipe agățate în bar
O pagină de jurnal şi o scrisoare a unui ofiţer SS dezvăluie ascunzătoarea a 48 de cufere cu aur furate de nazişti: „Draga mea Inge, ţi le încredinţez ţie”
O pagină de jurnal şi o scrisoare a unui ofiţer SS dezvăluie ascunzătoarea a 48 de cufere cu aur furate de nazişti: „Draga mea Inge, ţi le încredinţez ţie”
Veşti bune pentru salariaţi: Angajaţii vor avea de mai multe zile libere în perioada ce urmează. Vedeţi aici toate detaliile
Veşti bune pentru salariaţi: Angajaţii vor avea de mai multe zile libere în perioada ce urmează. Vedeţi aici toate detaliile
Top 10 gafe, care ţi-au scăpat, din filme celebre. Eroarea din „Braveheart” care nu mai poate fi remediată VIDEO
Top 10 gafe, care ţi-au scăpat, din filme celebre. Eroarea din „Braveheart” care nu mai poate fi remediată VIDEO
Imagini +18! Vedete de la noi, PRINSE în timp ce făceau AMOR în public!
Imagini +18! Vedete de la noi, PRINSE în timp ce făceau AMOR în public!
Singurul sector din București în care e legal să-ți blochezi locul de parcare. Opțiunea nu este însă gratuită
Singurul sector din București în care e legal să-ți blochezi locul de parcare. Opțiunea nu este însă gratuită
FOTO. Daniela Crudu, într-un costum de baie minuscul! Și-a arătat trupul total
FOTO. Daniela Crudu, într-un costum de baie minuscul! Și-a arătat trupul total
FOTO. Loredana Groza, într-o ipostază rușinoasă pe internet! Gafa care i-a lăsat sânul la vedere
FOTO. Loredana Groza, într-o ipostază rușinoasă pe internet! Gafa care i-a lăsat sânul la vedere