S-a eliminat obligativitatea de coparticipare a unei entități sportive cu minim 10% din valoarea totată a programului sportiv finanțat de autoritățile locale. Întrebări și răspunsuri legate de finanțarea sportului din fonduri publice

Redactor:
Marius Hutu
  • Publicat:
  • Actualizat:
S-a eliminat obligativitatea de coparticipare a unei entități sportive cu minim 10% din valoarea totată a programului sportiv finanțat de autoritățile locale. Întrebări și răspunsuri legate de finanțarea sportului din fonduri publice

Pentru că Legea Sponsorizării nu mai îndeamnă aproape pe nimeni să susțină sportul românesc, peste 90% din finanțarea acestui domeniu este asigurată de Statul român. În ultimii 2 ani, legislația în sport a suferit câteva modificări, menite să rezolve mai multe probleme, în special finanțarea multianuală din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive.

Entitățile care pot beneficia de fonduri publice alocate de către autoritățile locale sunt structurile sportive de drept privat și de drept public, iar mai nou și unitățile de învățământ (pentru Asociațiile Sportive Școlare), instituțiile de învățământ superior (pentru Asociațiile Sportive Universitare), Federația Sportului Școlar, Federația Sportului Universitar, Federațiile Naționale pe Ramură de Sport, COSR.

Foarte interesant, s-a eliminat obligativitatea de coparticipare cu o finanțare de minim 10% din valoarea totală a proiectului/programului sportiv. „Cu toate că a fost eliminat pragul de 5% din bugetul anual pentru finanțare în sport, iar unii reprezentanți ai administrațiilor publice locale susțin eronat că > acorda finanțarea și nu au această obligație, este de datoria noastră să ne facem înțeleși și auziți, pentru că sportul nu este un moft. ci reprezintă un drept garantat prin legislație în conformitate cu prevederile Legii 69/2000 a Educației Fizice și Sportului cu modificările și completările ulterioare”, după cum susține Constantin Căliman, președintele Asociației Politici Noi ale Sportului din România.

După ce a studiat în amănunt problema finanțării sportului în ultima vreme, fostul director general al CSM București prezintă autorităților finantatoare, dar și solicitanților/beneficiarilor detalii despre mecanismul de finanțare conform modificărilor legislative din ultimii doi ani, în tentativa de a optimiza procesul de acordare de finanțare din fonduri publice locale. Printre altele, Constantin Căliman a răspuns la întrebări puse frecvent în spațiul public:

1. In ce masura, o institutie publica subordonata unei autoritati deliberative (Consiliul Local/Consiliul Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti) poate finanta proiecte si programe sportive care contin ,,sezoane competitionale”” la jocuri sportive, care se desfasoara pe durata a mai mult de un an fiscal? Daca da, in baza caror prevederi legislative putem efctua aceasta finantare?

In conformitate cu legislatia in vigoare, administratiile publice locale respectiv consiliile locale si judetene/consiliul general al municipiului Bucuresti, pot acorda finantari pentru proiecte si programe sportive pentru entitatile stabilite prin prevederile art. 18^1 alin. (2) si pentru infrastuctura sportiva in baza alin. (3) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 67^1 alin. (3) din Legea 69/2000, avand in vedere principiul autonomiei locale, autoritatile deliberative, pot aproba ,,Condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive”” printr-un regulament/metodologie de finantare.

La intocmirea acestui regulament/metodologie de finantare, trebuie sa tineti cont de:

a)         Prevederile Legii 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

b)         Prevederile H.G. 884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii 69/2000;

c)         Prevederile H.G. 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva;

d)         Prevederiele O.M. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive.

Important de retinut: In conformitate cu prevederile art. 54 din HG 884/2001 ,,programele sportive de utilitate publica sunt stabilite prin ordin de ministru””. Aceste programe sportive sunt stabilite prin OM 664/2018 al MTS privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive. In conformitate cu prevederile art. 3, punctul 1. din HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, termenul de activitate sportiva (parte integranta a unui program sportiv) are urmatoarea explicatie: ,,complex de acțiuni anuale și/sau multianuale care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni multianuale care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive””.

Deasemenea la punctul 16. avem definitia programului sportiv ca fiind ,,plan de activitate în care sunt stabilite, în ordinea desfășurării lor, etapele propuse pentru o perioadă dată; complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanță cu caracter sportiv pentru o activitate sportivă secvențială sau un sezon competițional. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acțiuni de selecție, acțiuni de promovare, acțiuni de pregătire sportivă, competițiile sportive, evenimentele sportive, denumite împreună acțiuni sportive””.

  1. Care sunt cheltuielile eligibile in cadrul proiectelor/programelor sportive, pentru care institutia noastra poate acorda finantare si actul/actele normative care le stabilesc?

Cheltuielile eligibile in cadrul proiectelor / programelor sportive pentru care se poate acorda finantare, pot fi stabilite de catre autoritatile deliberative, in baza autonomiei locale consfintita prin Legea 215/2001 a administratiei publice locale, coroborat cu prevederile art. 67^1 alin. (3) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, care confera dreptul de a stabili ,,Condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive”” printr-un regulament de finantare.

Va sugeram ca la stabilirea listei de cheltuieli eligibile sa tineti cont de prevederile din Anexa 2 pct. 5 Cheltuieli eligibile a OM 664/2018 coroborat cu prevederile art. 14, art. 14^1, art. 14^2 si art. 14^3, art. 67^1 alin. (1) si (2) din Legea 69/2000 precum si de prevederile H.G. 1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

  1. Contractul de Activitate Sportiva si Contractul Individual de Munca sunt pe lista cheltuielilor eligibile pentru finantarea unui proiect/program sportiv?

In conformitate cu prevederile art. 67^1 alin. (1) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, ,,participanții la activitatea sportivă pot fi: a)sportivi; b)antrenori; c)medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători; d)arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar. e)alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive, conform regulamentelor și statutelor federațiilor sportive naționale””.

Deasemenea la alin. (1^1) este prevazut ca ,,participanții la activitatea sportivă enumerați la alin. (1) lit. a)-c) pot încheia cu structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, în condițiile legii””.

In concluzie, se poate incheia un contract individual de munca sau un contract de activitate sportiva, in conditiile legii, doar pentru sportivi, antrenori, medici, asistenti medicali, maseuri, kinetoterapeuti si cercetatori. Acestea sunt considerate cheltuieli eligibile pentru finantare din fonduri publice.

  1. HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, este un act normativ obligatoriu pentru autoritatile locale? Sau doar ne raportam la prevederile acestuia si tinem cont de valorile financiare si cuantumul pe fiecare cheltuiala?

HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, este un act normativ care prin prevederile Cap. I, ,,Obiectul și domeniul de aplicare”” la art. 1 este stabilit ca ,,Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice și, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive.””

Totodata, la art. 2 este stabilit ca ,,Prezentele norme se aplică de către autoritățile și instituțiile administrației publice centrale, inclusiv instituțiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum și de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, de structurile sportive și alte entități sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor/proiectelor sportive ale acestora”” .

Avand in vedere principiul autonomiei locale si dreptul conferit autoritatilor deliberative prin prevederile art. 67^1 alin. (3) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, va sugeram ca la intocmirea metodologiei/regulamentului de finantare sa aveti ca reper prevederile H.G. 1447/2007 si sa tineti cont de urmatoarele:

a.         Sintagmele si termenii explicati in ceea ce priveste capitolele de cheltuieli eligibile si mecanismul finantarii, posibilitatea finantarii multianuale a programelor sportive care au in componenta sezoane competitionale care depasesc perioada unui an fiscal;

b.         Valoarea capitolelor de cheltuieli eligibile (transport, cazare, masa, indemnizatii, prime, valoare Contract de Activitate Sportiva, echipament sportiv, asigurari de sanatate, altele), care sunt obligatorii pentru structurile de drept public subordonate administratiei publice centrale si pe care autoritatile administratiei publice locale le pot cofinanta (cu conditia respectarii principiului ,,dublei finantari””) in baza prevederilor art. 18^1 alin. (2) si (3) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

c.         Alte valori financiare daca considerati ca este cazul si posibilitatea ca structurile sportive de drept privat care beneficiaza de finantare din fonduri publice, pot aloca sume suplimentare pentru capitolele de cheltuieli stabilite prin H.G. 1447/2007, din veniturile proprii.

In concluzie, autoritatile deliberative pot sa defineasca un regulament de finantare care sa fie ,,propriul HG 1447/2007”” sau mai exact o metodologie sau un regulament de finantare care sa aiba valori financiare pentru capitolele de cheltuieli eligibile, mai mari sau mai mici decat cele stabilite prin HG 1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Important de retinut este urmatorul aspect: In cazul in care sunt stabilite valori financiare mai mari decat cele prevazute in HG 1447/2007, pentru finantarea structurilor sportive de drept public subordonate administratiilor publice centrale (exemplu: cluburile sportive scolare, cluburile sportive universitare, cluburile sportive departamentale) sau entitatilor sportive private de utilitate publica (federatiile sportive nationale pe ramura de sport, alte structuri de utilitate publica), unitatilor de invatamant pentru asociatiile sportive scolare si institutiile de invatamant superior pentru asociatiile sportive nationale, valorile financiare pe capitole de cheltuieli trebuie sa respecte prevederile HG 1447/2007.

  1. OM 664/2018 privind finantarea proiectelor si programelor sportive din fonduri publice, este un act normativ obligatoriu pentru autoritatile publice locale sau doar pentru autoritatile publice centrale si institutiile subordonate? In cazul in care este obligatoriu si pentru autoritatile locale, finantarea se aloca in baza legii 350/2005 prin finantare nerambursabila sau in baza Legii 2015/2001 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu prevederile Legii 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare?

O.M. 664/2018 este un act normativ emis de catre autoritatea guvernanta pentru sport in Romania (MTS) si care trebuie respectat.

In conformitate cu prevederile art. 54 din H.G. 884/2001 la alin. (1) avem stabilit ca ,, Prin ordin al ministrului tineretului și sportului se aprobă programele sportive de utilitate publică, contractul-cadru, criteriile și condițiile de finanțare a structurilor sportive de drept privat.””

In acest sens, in procesul de finantare a proiectelor si programelor sportive trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

a.         In conformitate cu prevederile OM 664/2018, art. 1, alin. (1) sunt stabilite cele 5 programe sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanța proiecte din fonduri publice: ,,programul „Promovarea sportului de performanță” (P1), programul „Sportul pentru toți” (P2), programul „Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive” (P3), programul „Redescoperă oina” (P4) și programul „România în mișcare” (P5). La alin. (2) avem stability ca ,,Scopul și obiectivele programelor menționate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.””

 

b.         In conformitate cu prevederile OM 664/2018, art. 2, alin. (1) avem stabilit ca ,, Finanțarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene și ale municipiului București, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se efectuează prin finanțare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile prezentului ordin și cu celelalte dispoziții legale în materie.””

Aceasta prevedere, este valabila pentru finantarile nerambursabile (in conformitate cu Legea 350/2005 si a OM 664/2018) acordate structurilor de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene și ale municipiului București, de catre Directiile Judetene pentru Sport si Tineret/Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti dar si de catre autoritatile deliberative, daca doresc sa utilizeze acest tip de finantare nerambursabila.

Important de retinut pentru administratiile publice locale, este faptul ca daca alegem acest tip de finantare nerambursabila, excludem  celelalte entitati enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

c. In conformitate cu prevederile OM 664/2018, art. 2, alin. (2) ,,Finanțarea programelor sportive, inițiate de către organizațiile sportive așa cum sunt enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, din cadrul programelor sportive de utilitate publică prevăzute la art. 1, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităților deliberative în conformitate cu dispozițiile art. 67^1 alin. (3) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.””

Aceasta prevedere, confera autoritatilor publice locale dreptul de a stabili dupa cum doresc, procedura de finantare a celor 5 programe sportive de utilitate publica, pentru toate entitatile enumerate la art. 18^1 alin. (2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare in conformitate cu Legea 215/2001 a administratiei publice locale coroborat cu prevederile Legii 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile H.G. 884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii 69/2000, prevederile H.G. 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate sportiva, prevederiele O.M. 664/2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive”.

             

 

 

 

 

Știri despre
Pe aceeași temă
Motivul pentru care Gina Pistol a fost refuzată. De ce va prezenta Irina Fodor show-ul America Express 2022 - sezonul 5 Asia Express de la Antena 1
Motivul pentru care Gina Pistol a fost refuzată. De ce va prezenta Irina Fodor show-ul America Express 2022 - sezonul…
Cum s-a spulberat faima armatei ruse. „Au făcut o greşeală pe care nu o mai făcuse nimeni de 3.000 de ani”
Cum s-a spulberat faima armatei ruse. „Au făcut o greşeală pe care nu o mai făcuse nimeni de 3.000 de…
Vladimir Putin recunoaşte că 2022 va fi un an dificil pentru economia Rusiei şi  majorează pensiile şi salariul minim
Vladimir Putin recunoaşte că 2022 va fi un an dificil pentru economia Rusiei şi majorează pensiile şi salariul minim
Kylian Mbappe, la momentul dezvăluirilor. De ce a refuzat Real Madrid, ce le transmite spaniolilor și ce „funcție” va avea la PSG
Kylian Mbappe, la momentul dezvăluirilor. De ce a refuzat Real Madrid, ce le transmite spaniolilor și ce „funcție” va avea…
Este NUCLEARA în showbiz. Nimeni nu se aştepta la asta, Bianca a dat vestea!
Este NUCLEARA în showbiz. Nimeni nu se aştepta la asta, Bianca a dat vestea!
Un SEMNAL misterios dintr-un sistem stelar, DOVADA că nu suntem SINGURI în Univers?
Un SEMNAL misterios dintr-un sistem stelar, DOVADA că nu suntem SINGURI în Univers?
Informații de ultimă oră despre asasinatul la comandă din Arad. Cine ar fi pus, de fapt, bomba sub mașina lui Ioan Crișan
Informații de ultimă oră despre asasinatul la comandă din Arad. Cine ar fi pus, de fapt, bomba sub mașina lui…
Vladimir Putin A DAT ORDINUL chiar în această seară! Se întâmplă de la 1 iunie. Este decizia momentului
Vladimir Putin A DAT ORDINUL chiar în această seară! Se întâmplă de la 1 iunie. Este decizia momentului
'Putin atacă o țară NATO!' - Vestea a picat ca un trăsnet
'Putin atacă o țară NATO!' - Vestea a picat ca un trăsnet
Catrinel Menghia, superbă în costum de baie. Cum arată la 36 de ani, după ce a născut
Catrinel Menghia, superbă în costum de baie. Cum arată la 36 de ani, după ce a născut
Momente incredibile la tv: Și-a pierdut virginitatea în fața telespectatorilor
Momente incredibile la tv: Și-a pierdut virginitatea în fața telespectatorilor
Rusia reafirmă oferta redeschiderii porturilor ucrainene dacă Occidentul anulează unele sancţiuni
Rusia reafirmă oferta redeschiderii porturilor ucrainene dacă Occidentul anulează unele sancţiuni
BANCUL ZILEI: Costel, obosit, face popas la o bătrână: Dormi cu mine sau cu Vițica?
BANCUL ZILEI: Costel, obosit, face popas la o bătrână: Dormi cu mine sau cu Vițica?
De ce a capturat Rusia din prima zi a invaziei în Ucraina Insula Şerpilor şi încearcă să o transforme într-un „distrugător“ de nescufundat
De ce a capturat Rusia din prima zi a invaziei în Ucraina Insula Şerpilor şi încearcă să o transforme într-un…
Incident șocant la televiziunea de stat. Prezentatoarea a crezut că moare de rușine!
Incident șocant la televiziunea de stat. Prezentatoarea a crezut că moare de rușine!
Topul celor mai sexy fundulețe din showbiz! Pe ce loc se află Elena Udrea și Loredana Chivu
Topul celor mai sexy fundulețe din showbiz! Pe ce loc se află Elena Udrea și Loredana Chivu
Un VOLVO XC90, ”MAȘINIA ÎN CARE NU A MURIT NIMENI”, se vinde la un preț imbatabil
Un VOLVO XC90, ”MAȘINIA ÎN CARE NU A MURIT NIMENI”, se vinde la un preț imbatabil
FOTO. Fosta gimnastă Diana Bulimar, apariție seducătoare1 Și-a etalat formele perfecte
FOTO. Fosta gimnastă Diana Bulimar, apariție seducătoare1 Și-a etalat formele perfecte
FOTO. Adina Buzatu, topless. Apariție incitantă a vedetei!
FOTO. Adina Buzatu, topless. Apariție incitantă a vedetei!