cm daaegu

Marian Oprea a RATAT** finala de la triplusalt, din cadrul CM de la Daegu