Atletism

Gavrilă, pe 5 la CE, în proba de triplusalt